นักวิชาการแนะพรรคการเมือง ต้องฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชน

นักวิชาการแนะพรรคการเมือง ต้องฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชน

นักวิชาการแนะพรรคการเมือง ต้องฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชน

รูปข่าว : นักวิชาการแนะพรรคการเมือง ต้องฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชน

นักวิชาการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรียกร้องการเปิดพื้นที่ทางการเมือง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกำหนดนโยบายสาธารณะ รวมถึงฟื้นความเชื่อมั่นของพรรคการเมืองและนักการเมือง เพื่อ เป็นช่องทางในการส่งเสียงประชาชน

เมื่อวานนี้ (15 ม.ค.2562) นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในรายการเลือกตั้ง 62 ส่งเสียงประชาชน ที่จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 62 ของไทยพีบีเอส และ 8 องค์กรพันธมิตรว่า พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมือง และเป็นช่องทางในการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการหาเสียง

 

 

 

 

ที่ผ่านมาการทำงานของพรรคการเมืองไม่ได้ล้มเหลวและมีพรรคการเมืองที่สามารถนำข้อเสนอของประชาชนมากำหนดเป็นนโยบาย แต่มีตัวแปรอื่น เช่น การทุจริตในการปฏิบัติที่ทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น การแก้ไขจะต้องฟื้นความน่าเชื่อของสถาบันทางการเมือง เพื่อเป็นช่องทางในการผลักดันนโยบายจากภาคประชาชน ไปใช้ในการบริหารประเทศ

 

 

 

ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา กล่าวอีกว่า การสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม จะต้องยึดหลัก "Free and Fair" คือการมีเสรีภาพในการตัดสินใจโดยปราศความกลัว และต้องมีความเสมอภาค โดยไม่มีการใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้งได้ จึงจะทำให้ประชาชนยอมรับผลการเลือกตั้ง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน