ปรับบัตรสวัสดิการรัฐกดเงินสดผ่าน ATM ได้

ปรับบัตรสวัสดิการรัฐกดเงินสดผ่าน ATM ได้

ปรับบัตรสวัสดิการรัฐกดเงินสดผ่าน ATM ได้

รูปข่าว : ปรับบัตรสวัสดิการรัฐกดเงินสดผ่าน ATM ได้

ครม.มีมติเห็นชอบปรับรูปแบบการเติมเงินรายเดือนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิมให้วงเงินซื้อสินค้าจากร้านประชารัฐเพียงอย่างเดียว ปรับใหม่เป็นแบ่งบางส่วนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเบิกเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มได้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการปรับเปลี่ยนการเติมเงินรายเดือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย.2562 โดยจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายภายใต้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงการคลัง

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ที่ได้รับการเติมเงิน 300 บาท จะเติมเงินเข้าวงเงินเพื่อใช้ซื้อสินค้า 100 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนที่เหลืออีก 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นการแบ่งเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร เพื่อให้สามารถถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มและสาขาของธนาคารกรุงไทยได้

 

ส่วนผู้ถือบัตรที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้รับการเติมเงินเข้าวงเงินเพื่อซื้อสินค้า 100 บาท และเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 100 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. - เม.ย.2562

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ที่สิ้นสุดโครงการไปเมื่อเดือน ธ.ค.2561 ออกไปอีก 6 เดือน และอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง วงเงิน 4,370 ล้านบาทเพิ่มเติม เพื่อเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับใช้ดำเนินการมาตรการขยายระยะเวลา

 

กลับขึ้นด้านบน