"ประยุทธ์" ระบุ "คิดนอกกรอบ ต้องมีบรรทัดฐาน"

"ประยุทธ์" ระบุ "คิดนอกกรอบ ต้องมีบรรทัดฐาน"

"ประยุทธ์" ระบุ "คิดนอกกรอบ ต้องมีบรรทัดฐาน"

รูปข่าว : "ประยุทธ์" ระบุ "คิดนอกกรอบ ต้องมีบรรทัดฐาน"

ในวันครูปีนี้คงจะตกใจกับพาดหัวข่าวที่ว่า นายกฯ ไม่อยากให้ครูสนับสนุนให้เด็กไทยคิดนอกกรอบ ไม่ได้ถึงกับห้ามคิดเพียงแต่นายกฯ มองว่า ยังขาดบรรทัดฐานที่ดีมากพอที่จะให้เด็กไทยคิดนอกกรอบ และนี่คือการบ้านที่ฝากไปยังคุณครูทุกคน

ไม่สอนเรื่องกฎหมายที่เป็นเรื่องกรอบหลักของใหญ่ก่อน เมื่อไม่สอนตรงนี้แล้วไปคิดนอกกรอบกว่าจะดึงกลับเข้ากรอบ ไม่มีทางกลับมาอีกแล้ว นั่นคือหลักการที่ผมเห็นมาว่า มันไม่ถูกต้อง การจะคิดนอกกรอบทุกคนต้องมีบรรทัดฐานก่อน มีภูมิคุ้มกันที่ดีของตนเองก่อนถึงจะคิดนอกกรอบได้ แล้วจะทำอย่างไรให้อยู่ในกรอบ ก็ต้องไปหากติกาที่เป็นกรอบใหม่ขึ้นมา ไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ แล้วเสร็จแล้วคือ เสรี คือประชาธิปไตย คือสิทธิ เสรีภาพ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครูว่า "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" พร้อมกันนี้ยังวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ และคารวะครูอาวุโส พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ ครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรีสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครูคือผู้สร้างคุณูปการทางการศึกษาและเปรียบเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ของนักเรียน มีบทบาทที่สำคัญในการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดีของสังคม พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ครูต้องสอนให้เด็กรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงสอนให้เด็กมีกระบวนการคิดแต่การคิดนอกกรอบนั้นต้องมีบรรทัดฐานด้วย อย่าอ้างเพียงเสรีภาพ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อีกไม่นานจะมีของขวัญให้กับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่ให้กับครูที่สอนในสายช่าง ต่อไปไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านช่างเข้ามาเป็นครูอาชีวะมากขึ้น

ขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาดว่า จะเปิดรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

กลับขึ้นด้านบน