"กรมศิลปากร" รับมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 46 รายการ

"กรมศิลปากร" รับมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 46 รายการ

"กรมศิลปากร" รับมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 46 รายการ

รูปข่าว : "กรมศิลปากร" รับมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 46 รายการ

กรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง จากสหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่ประเทศไทย จำนวน 46 รายการ มีทั้งภาชนะดินเผาอายุ 3,000-4,000 ปี เครื่องประดับสำริด ประเภทกำไล สมัยปลาย อายุ 1,800 – 2,300 ปี เตรียมขึ้นทะเบียนสมบัติชาติ

วันนี้ (17 ม.ค.2562) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุจาก สหรัฐอเมริกา จำนวน 46 รายการ โดยมีนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ส่งมอบ และนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ จำนวน 46 รายการ

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

 

โดยโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่ได้รับคืนครั้งนี้ เกิดจากการดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง 2 หน่วยงานหลักของไทย ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร และกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 

 

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

 

ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย หลังจากมีการส่งมอบโบราณวัตถุครั้งแรก จำนวน 12 รายการ จากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่มาตุภูมิไปเมื่อเดือนต.ค.2561

 

กำไลสำริด

กำไลสำริด

 

นายวีระ กล่าวว่า สำหรับโบราณวัตถุ จำนวน 46 รายการ มาถึงกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือน ธ.ค.2561 โดยเป็นโบราณวัตถุจากชาวอเมริกัน 19 รายการ ส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 2,000-3,000 ปี และบางรายการอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยต้น อายุ 3,000-4,300 ปี

ประกอบด้วย กำไลสำริด 4 รายการ กระดิ่งสำริด 1 รายการ ภาชนะดินเผา 8 รายการ ภาชนะดินเผาขูดขีดผสมการระบายสีแดง 1 รายการภาชนะดินเผาลายเชือกทาบประดับด้วยเส้นนูน 1 รายการ ภาชนะดินเผาเขียนสี 1 รายการและลูกกลิ้งดิน 3 รายการ ส่วนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาส่งคืนกลับสู่ประเทศไทย 27 รายการ ได้แก่ ภาชนะดินเผาทรงพาน 1 รายการ ภาชนะดินเผา 22 รายการ,ช้อนดินเผา 1 รายการ เบ้าดินเผา 1 รายการ หินดุดินเผา 2 รายการ

 

 

ภาชนะดินเผา

ภาชนะดินเผา

 

ทั้งนี้โบราณวัตถุที่เป็นภาชนะดินเผาทั้งแบบมีลาย และไม่มีลาย พบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่น่าสนใจ คือ หินดุทำด้วยดินเผา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา หลังจากนี้กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน โบราณวัตถุที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพ จะได้รับการซ่อมสงวนรักษาตามหลักการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี และจะนำออกมาจัดแสดงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

 

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

 

สำหรับสถิติการส่งมอบคืนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศ ในช่วงรัฐบาล พลอ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน ทั้งหมด 8 ครั้ง จากสหรัฐอเมริกา 7 ครั้งและออสเตรเลีย 1 ครั้ง รวมโบราณวัตถุที่ได้รับคืน ทั้งหมด 751รายการ 

ทั้งนี้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญในเรื่องการติดตามโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบนำออกนอกประ เทศไทยไปยังประเทศต่างๆ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานและคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นเป็นครั้งแรก

 

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

 

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

กลับขึ้นด้านบน