ป.ป.ช.จ่อถ่ายรูป-พิมพ์มือผู้ถูกกล่าวหา เคลียร์คดีการเมืองจบปี 64

ป.ป.ช.จ่อถ่ายรูป-พิมพ์มือผู้ถูกกล่าวหา เคลียร์คดีการเมืองจบปี 64

ป.ป.ช.จ่อถ่ายรูป-พิมพ์มือผู้ถูกกล่าวหา เคลียร์คดีการเมืองจบปี 64

รูปข่าว : ป.ป.ช.จ่อถ่ายรูป-พิมพ์มือผู้ถูกกล่าวหา เคลียร์คดีการเมืองจบปี 64

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เผยยกเครื่องโฉมใหม่ ก.พ.62 เตรียมใช้ระบบถ่ายรูป-พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ถูกกล่าวหา ให้ติดตามตัวง่ายขึ้น ลั่นคดีทางการเมืองเสร็จปี 2564

วันนี้ (17 ม.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สถาบันอิศรา ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบสื่อมวลชนระดับบรรณาธิการ โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยกรรมการ ป.ป.ช. รวม 9 คน เลขาธิการ ป.ป.ช. และรองเลขาธิการ ป.ป.ช. 3 คน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน ป.ป.ช. และมีสื่อมวลชนระดับบรรณาธิการอีก 16 คน เป็นผู้ร่วมกิจกรรม

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า นับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี 2560 และมีร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่มีผลเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2561 มีมติปรับโครงสร้างใหม่ในสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทันกับอนาคตข้างหน้า เรียกว่าเป็นการกระจายอำนาจลงไปสู่ระดับพื้นที่ ทำให้ปัญหาร้องเรียนกล่าวหาในต่างจังหวัดได้รับการดำเนินการเร็วขึ้น

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ป.ป.ช. ยังเป็นกฎหมายทางอาญาฉบับแรก ที่กำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด โดยคดีใหม่ต้องทำให้เสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นคือในชั้น ป.ป.ช. จนถึงขั้นกลั่นกรองตรวจสอบคือในชั้นอัยการ เมื่ออัยการรับสำนวนไปแล้วต้องพิจารณาใน 180 วัน หากเห็นว่าสำนวนไม่สมบูรณ์ต้องแจ้งกลับมาภายใน 90 วัน ทั้งนี้หากไม่ทำตามกำหนดเวลา ต้องมีผู้รับผิดชอบ แสดงว่าบกพร่องต่อหน้าที่ นั่นหมายรวมถึงตัวกรรมการด้วย

 

กฎหมายใหม่ค่อนข้างมีบริบทบีบคั้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่หวั่นไหวพอสมควร จากเดิมมีอิสระค่อนข้างมาก ต้องดำเนินการให้รองรับกับกฎหมาย นี่เป็นปัญหาที่ท้าทาย ป.ป.ช. เพราะยังมีคดีที่คั่งค้างอยู่ประมาณ 13,000 เรื่องเศษ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมาดูว่าเป็นเรื่องร้ายแรงหรือไม่ หากไม่ร้ายแรงให้ส่งหน่วยงานอื่นทำแทนได้

 

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังมีประเด็นติดขัดอยู่ประเด็นหนึ่งคือ กรณีการขอความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ เช่น กรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐไทยที่อยู่ในความดูแลของ ป.ป.ช. ประมาณ 20 เรื่อง ซึ่งต้องผ่านทางอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อขอข้อมูล แต่ขึ้นอยู่กับประเทศที่ร้องขอด้วยว่าจะมีอนุสัญญาระหว่างประเทศกับไทย หรือเป็นการต่างตอบแทนผลประโยชน์ด้วยกันหรือไม่ เนื่องจากไทยมีโทษประหารชีวิต อาจทำให้ล่าช้า

 

วัชรพล ลั่นเคลียร์คดีการเมืองเสร็จภายในปี 64

สำหรับความคืบหน้าคดีทางการเมืองตามกฎหมายใหม่นั้น พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า คดีทางการเมืองและคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ ที่ประชุมมอบหมายให้ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ และ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวน โดยการไต่สวนถ้าเป็นคดีใหญ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 9 คนจะเป็นองค์คณะไต่สวน หากเรื่องไม่ใหญ่มากแต่สำคัญ ต้องใช้กรรมการ ป.ป.ช. อย่างน้อย 2 คน เป็นคณะอนุกรรมการไต่สวน ยืนยันว่าคดีที่ค้างอยู่จะเป็นไปตามกระบวนการ แต่บางคดีมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งต้องทำให้ครบถ้วนและอาจใช้เวลานาน แต่ยืนยันว่าทุกเรื่องต้องเสร็จภายในปี 2564

ส่วนกรณีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 36 ใน พ.ร.บ.ป.ป.ช. ที่ปกปิดชื่อผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง รวมถึงผู้ถูกกล่าวหานั้น ในชั้นไหนถึงจะเปิดเผยชื่อ และพฤติการณ์เบื้องต้น หากเป็นในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง หรือชั้นไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องวินิจฉัยว่าจะเปิดเผยชื่อได้หรือไม่ ตรงนี้คำวินิจฉัยกินความแค่ไหน หรือต้องรอตอนถูกชี้มูลความผิดอย่างเดียว นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ในช่วงพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช. ในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการหารือเรื่องนี้พอสมควร โดยหลักการในมาตรา 36 คือการแยกชื่อผู้ร้อง กับผู้ถูกร้อง ไว้ชัดเจน ดังนั้นถ้าเป็นข้อมูลสาธารณะ ไม่สามารถเปิดเผยชื่อผู้ร้องได้ทุกกรณี ส่วนผู้ถูกร้องนั้นหากยังอยู่ในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่หากในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงที่กลายเป็นผู้ถูกกล่าวหา อาจเปิดเผยต่อสาธารณะได้หากเป็นประโยชน์ในการไต่สวน เช่น กรณีการเรียกรับเงิน หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วสามารถเปิดเผยชื่อ สกุล หรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาได้ เพียงพอให้เข้าใจว่าเป็นข้อกล่าวหาเรื่องอะไร

นอกจากนั้นเป็นการพิจารณาลักษณะความผิด แต่ไม่ได้เปิดเผยพยาน หรือรายละเอียดมาก เว้นแต่ในชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด จะมีการระบุพฤติการณ์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา แต่ต้องคุ้มครองผู้ร้อง และพยาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดี เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด จำเป็นต้องเสนออัยการเพื่อฟ้องศาล หากเปิดเผยไปทั้งหมดจะกระทบต่อรูปคดีได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างระเบียบดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 

จ่อถ่ายรูป-พิมพ์ลายมือผู้ถูกกล่าวหา ช่วยติดตามตัวง่าย

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นอยู่ระหว่างการร่างระเบียบการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาใหม่ เดิมการแจ้งข้อกล่าวหาคือ ให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ ต่อมาเมื่อไต่สวนไปเรื่อย ๆ มีการชี้มูลความผิด ส่งสำนวนให้อัยการ เมื่อถึงเวลาจะนำตัวไปฟ้องศาล ป.ป.ช. ต้องเป็นผู้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาไป แต่บางคดีระยะเวลาล่วงไปหลายปี อาจทำให้พบตัวผู้ถูกกล่าวหายาก จึงจะเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่คือ เมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย คาดว่าภายในเดือน ก.พ.2562 จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ ยืนยันว่าอะไรทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ จะเร่งดำเนินการ

กลับขึ้นด้านบน