สนช.ผ่านร่าง กม.จราจรวาระ 1 เพิ่มอำนาจพักใบขับขี่

สนช.ผ่านร่าง กม.จราจรวาระ 1 เพิ่มอำนาจพักใบขับขี่

สนช.ผ่านร่าง กม.จราจรวาระ 1 เพิ่มอำนาจพักใบขับขี่

รูปข่าว : สนช.ผ่านร่าง กม.จราจรวาระ 1 เพิ่มอำนาจพักใบขับขี่

สนช.มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างกฎหมายจราจร วาระ 1 เพิ่มอำนาจตำรวจและกรมขนส่งทางบก ตัดแต้มคนผิดกฎจราจรซ้ำ พร้อมพักใบขับขี่ 90 วัน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเอกฉันท์ 157 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ. การจราจรทางบก ซึ่งมีสาระสำคัญคือการกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และกรมการขนส่งทางบกจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกประวัติขับขี่ การทำผิดกฎหมาย ข้อมูลทะเบียนรถ และคะแนนความประพฤติ เพื่อรองรับการตัดแต้มความประพฤติ หากถูกแต้มทั้งหมดจะต้องถูกพักใบขับขี่ 90 วัน พร้อมยกเลิกการเรียกเก็บหรือยึดใบขับขี่ แต่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจบัตรอนุญาตแทน นอกจากนี้ยังเริ่มต้นการใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

สมาชิก สนช.ส่วนหนึ่ง เสนอว่าการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ เพิ่มช่องทางฟังคำชี้แจงจากผู้ขับขี่ก่อนการออกใบสั่งหรือพักใบขับขี่ เพราะเชื่อว่าการฝ่าฝืนกฎจราจรบางกรณีเป็นเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้ควรกำหนดช่วงเวลาในการทำความเข้าใจในการใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและควรเพิ่มช่องทางให้ผู้ถูกใบสั่งสามารถชี้แจงหรือปฏิเสธข้อกล่าวได้

กลับขึ้นด้านบน