"พะเยา-ลำปาง" คุมเข้มไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

"พะเยา-ลำปาง" คุมเข้มไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

"พะเยา-ลำปาง" คุมเข้มไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

รูปข่าว : "พะเยา-ลำปาง" คุมเข้มไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

หลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและกำหนดวันห้ามเผาเด็ดขาด

จังหวัดภาคเหนือตอนบนเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าในปี 2562 โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนและบูรณาการทำงานร่วมกัน

พร้อมกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลและทุกอำเภอของจังหวัดเป็นเขตควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน ทำแนวกันไฟ ตั้งชุดดับไฟป่า ชุดเคลื่อนที่เร็ว และกำหนดวันห้ามเผาเป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 15 เม.ย.2562 ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นไฟป่าให้แจ้งสถานีควบคุมไฟป่าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าและควัน จ.ลำปาง ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 อย่างเห็นได้ชัด ทั้งจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้

ซึ่งในปี 2562 จะเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตื่นตัวในรับมือไฟป่าและหมอกควัน ขณะที่ภาคประชาชนและกลุ่มจิตอาสาประจำพื้นที่ เตรียมกำหนดหน้าที่และเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

กลับขึ้นด้านบน