"หมอปราเสริฐ" ลาออกเพื่อต่อสู้คดีปั่นหุ้น

"หมอปราเสริฐ" ลาออกเพื่อต่อสู้คดีปั่นหุ้น

"หมอปราเสริฐ" ลาออกเพื่อต่อสู้คดีปั่นหุ้น

รูปข่าว : "หมอปราเสริฐ" ลาออกเพื่อต่อสู้คดีปั่นหุ้น

ราคาหุ้นบริษัท การบินกรุงเทพ และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้บริหาร ปรับลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7 หลังถูก ก.ล.ต.ออกประกาศคำสั่ง มาตรการทางแพ่ง ฐานปั่นหุ้น ขณะที่ นพ.ปราเสริฐ และพวกลาออกจากตำแหน่ง เพื่อต่อสู้คดี

วันนี้ (20 ม.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาเปิดตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ปรับลดลงร้อยละ 7.14 มาอยู่ที่ 11.70 บาท หรือลดลง 0.90 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 15.06 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.01 น. เช่นเดียวกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ปรับลดลงร้อยละ 7.20 มาอยู่ที่ 21.90 บาท หรือลดลง 1.70 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 827.61 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.01 น.

หลังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ออกประกาศคำสั่งดำเนินคดี ด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งต่อ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการคณะผู้บริหาร พร้อมพวก รวม 3 คน ฐานปั่นหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จากการซื้อขายระหว่างกันเองแบบอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย ส่งผลต่อราคาหุ้น BA ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด จึงฟ้องเรียกค่าปรับทางแพ่งกว่า 499 ล้านบาท พร้อมสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2559 ซึ่งระวางโทษทางอาญาด้วย

ขณะที่บริษัท การบินกรุงเทพ และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า นพ.ปราเสริฐ และผู้เกี่ยวข้อง ลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนยุติธรรม โดยบริษัทจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาปัญหาดังกล่าว ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562

ขณะที่ ก.ล.ต.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับใหม่ เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้เพิ่มอำนาจให้ ก.ล.ต.มีเครื่องมืออย่างกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) สำหรับสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลับขึ้นด้านบน