ผู้ประกันตนพอใจ ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ประกันตนพอใจ ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ประกันตนพอใจ ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

รูปข่าว : ผู้ประกันตนพอใจ ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมมีนโยบายให้ผู้ประกันตนทำฟัน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกันตนส่วนใหญ่พอใจเข้ารับบริการแล้วกว่า 2.4 ล้านครั้ง โดยขณะนี้มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเข้าร่วมโครงการฯ 1,800 แห่ง และสถานพยาบาลรัฐกว่า 19,000 แห่ง

เมื่อวานนี้ (21 ม.ค.2562) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากพัฒนาระบบบริหารจัดการตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีผู้ประกันตนมาใช้บริการในปี 2561 แล้วกว่า 2,429,129 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้วกว่า 1,649 ล้านบาท ในขณะที่มีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน เข้าร่วมให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วขณะนี้ จำนวน 1,800 แห่ง และสถานพยาบาลรัฐกว่า 19,000 แห่ง

 

 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

 

 

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังย้ำว่าผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

 

 

 

ส่วนกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐาน ประกอบด้วยใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน