ปศุสัตว์ คุมเข้มป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรเข้าไทย

ปศุสัตว์ คุมเข้มป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรเข้าไทย

ปศุสัตว์ คุมเข้มป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรเข้าไทย

รูปข่าว : ปศุสัตว์ คุมเข้มป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรเข้าไทย

กรมปศุสัตว์ สั่งคุมเข้มป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรเข้าไทย หลังพบการระบาดในมองโกเลียและจีน ขณะที่เจ้าหน้าที่ยึดไส้กรอกและซาลามี่ปนเปื้อนเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

วันนี้ (22 ม.ค.2562) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา มีรายงานการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่มองโกเลีย ทำให้ขณะนี้ในภูมิภาคเอเชียมีสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพิ่มขึ้นเป็น 2 ประเทศ คือ จีน และมองโกเลีย จากสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ทำให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคยิ่งขึ้น

เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ไทยได้มีการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ด่านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่านอาหารและยา ด่านศุลกากร รวมทั้งหน่วยงานปกครองและหน่วยงานความมั่นคง เพื่อตรวจสอบเข้มงวดนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ รวมทั้งการป้องกันลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่ท่าอากาศยานและตามแนวชายแดน ทำให้สามารถตรวจจับผลิตภัณฑ์สุกรที่ลักลอบนำเข้ามาพร้อมนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนอย่างต่อเนื่อง

พบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากไส้กรอก

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 กรมปศุสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต ตรวจยึดซาลามี่และไส้กรอกจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่โดยสารเที่ยวบิน MU 573 จากเมืองเฉิงตู และผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้พบว่ามีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งในปัจจุบันไทยได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์จากสุกรที่มีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้อฯ จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด 3 ครั้ง จำนวน 9 ตัวอย่าง

 


ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เชิญสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากกว่า 150 ราย เข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 ม.ค.2562 เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนทราบถึงมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของไทย และขอความร่วมมือห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าในประเทศไทยโดยมิได้รับอนุญาต และให้สำแดงกรณีนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ยันมาตรการเข้มงวด ขอเกษตรกรอย่ากังวล

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอให้เกษตรกรอย่าได้ตระหนกและขอให้มั่นใจในการดำเนินงานที่เข้มงวดของปศุสัตว์ในการป้องกันโรคไม่ให้เข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรของไทย รวมทั้งขอย้ำให้เกษตรกรยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มตามมาตรฐาน GAP และหากเป็นรายย่อยให้ใช้มาตรฐานการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม และงดเว้นการนำอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 30 นาทีมาเลี้ยงสุกร

นอกจากนี้ให้สังเกตอาการสุกรอย่างใกล้ชิด หากพบสุกรแสดงอาการป่วย เช่น มีไข้สูง เบื่ออาหาร ผิวหนังเป็นปื้นแดง และต่อมาเป็นสีเขียวคล้ำ พบภาวะแท้งในแม่สุกรและมีจำนวนสุกรตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที โทร. 063-225-6888 หรือแอพพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

 

กลับขึ้นด้านบน