ป.ป.ช. ชงมาตรการคุมระบายข้าว หวั่นซ้ำรอยจีทูจีสมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์”

ป.ป.ช. ชงมาตรการคุมระบายข้าว หวั่นซ้ำรอยจีทูจีสมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์”

ป.ป.ช. ชงมาตรการคุมระบายข้าว หวั่นซ้ำรอยจีทูจีสมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์”

รูปข่าว : ป.ป.ช. ชงมาตรการคุมระบายข้าว หวั่นซ้ำรอยจีทูจีสมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์”

โฆษกรัฐบาล เผย ป.ป.ช. เสนอ ครม. ออกมาตรการป้องกันการทุจริตการระบายข้าว โดยคำนึงถึงต้นทุน-ผลประโยชน์-ภาระการคลัง หลังรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” สร้างความเสียหายให้ประเทศอย่างมาก

วันนี้ (22 ม.ค.) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ ครม. จัดมาตรการป้องกันการทุจริตการค้าระหว่างประเทศ สืบเนื่องจากกรณีโครงการจำนำข้าวและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษร์ ชินวัตร สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง

ป.ป.ช. เสนอให้รัฐมีนโยบายเน้นช่วยเหลือเกษตรกรชัดเจน โดยเน้นการผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง โดยใช้กไลกการเพิ่มตลาดและลดต้นทุน ส่วนการระบายข้าวแบบจีทูจีควรใช้เท่าที่จำเป็น และคำนึงถึงต้นทุน ผลประโยชน์ โดยเฉพาะภาระทางการคลัง

ข้อเสนอของ ป.ป.ช. คือ 1. ควรให้ข้าราชการประจำของกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว และเปิดรายงานการประชุมต่อสาธารณะ ส่วนกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคู่มือเพื่อใช้อ้างถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการระบายข้าวแบบจีทูจี 2. ควรให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวิธีระบายข้าวอื่นด้วย เช่น การระบายข้าวให้บริษัทเอกชนในประเทศอย่างโปร่งใส 3.การพิจารณาสัญญาก่อนลงนามในสัญญาระบายข้าว ให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทำสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแบบจีทูจี โดยคำนึงถึงการตรวจสอบคู่สัญญาเกี่ยวกับสถานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ขณะที่การส่งมอบข้าว ไม่ควรส่งมอบข้าวแบบหน้าคลังสินค้า และควรกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อให้มีการส่งออกไปต่างประเทศจริง ส่วนวิธีการชำระเงิน ควรชำระผ่านทางธนาคาร โดยวิธีเปิด Letter of Credit (L/C) และ 4.การเปิดเผยข้อมูลการขายข้าวแบบจีทูจีให้สาธารณชนทราบ เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน