ผลสำรวจพบโรงงานผลิตสีทาอาคารลดใช้สารตะกั่ว

ผลสำรวจพบโรงงานผลิตสีทาอาคารลดใช้สารตะกั่ว

ผลสำรวจพบโรงงานผลิตสีทาอาคารลดใช้สารตะกั่ว

รูปข่าว : ผลสำรวจพบโรงงานผลิตสีทาอาคารลดใช้สารตะกั่ว

ผลสำรวจพบโรงงานผลิตสีทาอาคารลดใช้สารตะกั่ว การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยของสารตะกั่วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญให้การสำรวจการใช้สารตะกั่วเป็นส่วนประกอบของสีน้ำมันทาอาคารในปีนี้ (2558) มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งปริมาณการใช้ที่ลดลง รวมถึงผู้ผลิตสีตระหนักถึงผลกระทบสุขภาพของประชาชนมากขึ้น

มูลนิธิบูรณะนิเวศ เผยผลสำรวจสารตะกั่วในสีทาอาคารปี 2558 จากกลุ่มตัวอย่างสีน้ำมันทาอาคาร 100 ตัวอย่าง 56 ยี่ห้อ จาก 35 บริษัท พบมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลสำรวจปี 2556 ซึ่งสิ่งที่ชัดเจนคือปริมาณสารตะกั่วถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสีลดลง

โดยในกลุ่มโทนสีขาวที่มีปริมาณสารตะกั่วสูงเกินค่ามาตรฐาน 100 PPM พบว่าในปี 2556 มีมากถึงร้อยละ 71 แต่ลดลงเหลือร้อยละ 32 ในปี 2558 ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณสารตะกั่วลดลงจาก 2,915 PPM เหลือ 710 PPM ส่งผลให้สัดส่วนสีปลอดสารตะกั่วในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71 จากปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 29

เช่นเดียวกับสีในกลุ่มโทนสีสดที่ปริมาณตะกั่วสูงเกิน 10,000 PPM ในปี 2556 ถึงร้อยละ 92 แต่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 75 ในปี 2558 ส่วนปริมาณสีปลอดสารตะกั่วเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 24 แม้ว่าค่าเฉลี่ยสารตะกั่วในสีกลุ่มนี้จะยังคงสูงระดับ 30,000 PPM ขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 35 บริษัท มี 11 บริษัท ลดและเลิกใช้สารตะกั่วแล้ว ส่วนที่อีก 24 บริษัท ยังคงใช้สารตะกั่ว

ขณะที่นางเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ เชื่อว่ากระแสที่สังคมตื่นตัวกับอันตรายของสารตะกั่ว ทำให้ผู้ประกอบการใส่ใจผลกระทบต่อประชาชนมากขึ้น รวมถึงเรื่องของโอกาสทางการค้าเนื่องจากหลายประเทศให้ความสำคัญ ซึ่งไทยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้กระทบการส่งออก

สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อควบคุมปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมัน ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำเสร็จแล้วนั้น ขณะนี้เหลือเพียงนำเข้าสู่การเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้มีผลบังคับใช้ ทำให้ในอนาคตจะมีการควบคุมการใช้สารตะกั่วให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จากเดิมที่เป็นเพียงความสมัครใจของผู้ประกอบการ

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่าสารตะกั่วมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กเล็ก ซึ่งการได้รับสารตะกั่วจากฝุ่นสีในเด็กวัยแรกเกิด-6 ขวบ มีผลให้สติปัญญาบกพร่อง เกิดโรคสมาธิสั้นและพฤติกรรมก้าวร้าว แต่ละปีมีเด็กในประเทศรายได้ปานกลางถึงต่ำ มีสติปัญญาบกพร่องเพราะพิษสารตะกั่วสูงถึง 600,000 คน


กลับขึ้นด้านบน