"ขับรถหวาดเสียว-สูบบุหรี่ "แชมป์ถูกร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

"ขับรถหวาดเสียว-สูบบุหรี่ "แชมป์ถูกร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

"ขับรถหวาดเสียว-สูบบุหรี่ "แชมป์ถูกร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

รูปข่าว : "ขับรถหวาดเสียว-สูบบุหรี่ "แชมป์ถูกร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดรายงานสถานการณ์ผู้บริโภคปี 61 พบมีการร้องเรียน 4,545 เรื่อง อันดับ 1 การร้องเรียนเรื่องโฆษณาเกินจริง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ-ยา ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนหมวดสาธารณะ รถตู้-รถโดยสาร แชมป์ร้องเรียนทั้งพูดจาไม่สุภาพ ขับรถหวาดเสียว

วานนี้( 24 ม.ค.2562) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เผยสถานการณ์ผู้บริโภคประจำปี 2561 ซึ่ง มพบ. ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาคได้ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนมีจำนวน 4,545 เรื่อง โดยเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ เรื่องอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีผู้ร้องเรียน 1,505 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของจำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ บริการสาธารณะ มีผู้ร้องเรียน 930 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.46 และอันดับที่สาม บริการสุขภาพและสาธารณสุข มีผู้ร้องเรียน 705 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.51

 

 

เมื่อแยกย่อยลงไปในแต่ละหมวดจะพบว่า ปัญหาอันดับหนึ่งของหมวดอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1,505 ราย  คือ เรื่องโฆษณาอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง ที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาถึง 372 ราย โดยมักเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและอาหารเสริม เผยแพร่ผ่านช่องทางออน ไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก รวมถึงสื่อหลัก โดยเฉพาะช่องเคเบิ้ล และวิทยุท้องถิ่น โดยใช้ข้อความโฆษณาที่ชวนเชื่อ เกินจริง ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบางกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าทำให้เกิดอันตราย เช่น ครีมทาผิวขาว ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก เป็นต้น

รถตู้ถูกร้องเรียนปัญหามากสุด

ส่วนหมวดบริการสาธารณะ จำนวน 930 ราย  ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการขนส่งทางบกมากที่สุด โดยมักเป็นเรื่องการชดเชยเยียวยาอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และพฤติกรรมของพนักงานที่ไม่เหมาะสม เช่น พูดจาไม่สุภาพ สูบบุหรี่ขณะขับรถ ขับรถหวาดเสียว คุยโทรศัพท์ขณะขับรถโดยไม่ใช้สมอลล์ทอล์ก เป็นต้น

ประเภทของรถที่ได้รับการร้องเรียนค่อนข้างมากมี 4 ประเภท คือ รถตู้โดยสาร 313 ราย รถทัวร์โดยสาร 217 ราย รถรับส่งนักเรียน 130 ราย และรถโดยสารระหว่างจังหวัด 117 ราย

 

 

สำหรับหมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข 705 ราย ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการปรึกษา เรื่องการย้าย สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 600 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังไม่รู้สิทธิต่างๆ ของตัวเองเท่าที่ควร

กลุ่มผู้บริโภคที่ประสบปัญหาด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข คือ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เพราะนอกจากปัญหาการไม่รู้สิทธิแล้ว สิทธิบัตรทองยังเป็นกลุ่มที่มีการร้องเรียนในด้านต่างๆ เข้ามามากที่สุด เช่น ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรไม่ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิ ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้สิทธิกองทุนฉุกเฉิน ดังนั้นภาครัฐจึงควรเข้าไปให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน