"กรมป่าไม้" งดถุงพลาสติก-โฟม ทุกวันอังคาร ฝ่าฝืนถูกลงโทษ

"กรมป่าไม้" งดถุงพลาสติก-โฟม ทุกวันอังคาร ฝ่าฝืนถูกลงโทษ

"กรมป่าไม้" งดถุงพลาสติก-โฟม ทุกวันอังคาร ฝ่าฝืนถูกลงโทษ

รูปข่าว : "กรมป่าไม้" งดถุงพลาสติก-โฟม ทุกวันอังคาร ฝ่าฝืนถูกลงโทษ

อธิบดีกรมป่าไม้ จัดระเบียบเจ้าหน้าที่และข้าราชการ นำร่องเลิกใช้ถุงพลาสติก-โฟม ทุกวันอังคาร ตั้งเป้าปลอดขยะภายในปี 2565 ฝ่าฝืนถูกลงโทษสควอทจั๊มพ์

วันนี้ (25 ม.ค.2562) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดงานโครงการลดพลาส ติกลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่เราโดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม ห้ามนำเข้ามาภายในอาคารสำนักงานทุกวันอังคาร และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคัดแยกขยะ ตามลักษณะการนำไปจัดการต่อ พร้อมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ปริมาณขยะพลาสติกในไทยมีประมาณ 2 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 20 ของขยะทั้งหมด และเป็นปัญหาหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความสำคัญ

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทุกหน่วยงานนำร่องให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รณรงค์ลด และงดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นแบบอย่าง รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

 

 

นายอรรถพล กล่าวว่า กรมป่าไม้ ขอความร่วมมือจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ งดนำพลาสติกหูหิ้ว และภาชนะที่ทำจากโฟมเข้ามายังอาคารสถานที่ทำงานในทุกวันอังคาร พร้อมจัดจุดบริการ ยืม-คืน ถุงผ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ใส่ของแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติกตามบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร เมื่อใช้บริการเสร็จแล้วสามารถนำกลับมาแขวนคืนยังจุดเดิมเพื่อให้บริการกับบุคคลอื่นที่ต้องการใช้ต่อไป

นอกจากการจัดจุดบริการ ยืม-คืน ถุงผ้าแล้ว กรมป่าไม้ยังได้ขอความร่วมมือในเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งกรมป่าไม้ จัดวางถังขยะประเภทต่างๆ ภายในกรมโดยแบ่งตามสีถังขยะออกเป็น 4 ประเภท 

เจ้าหน้าที่และข้าราชการ หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษเบื้องต้น ด้วยการให้สควอทจั๊มพ์ เป็นการตักเตือน เพราะส่วนตัวก็ใช้กล่องอาหาร แก้วน้ำที่ใช้ซ้ำ ใช้ถุงผ้ามาสักระยะหนึ่ง และอยากให้ทุกคนทำแบบนี้ ซึ่งจะมีการจัดสายตรวจคอยจับคนที่ฝ่าฝืน   

ทั้งนี้จะขยายการปฏิบัติลงไปสู่หน่วยงานภูมิภาคให้ร่วมรณรงค์ตามแนวปฏิบัติของส่วนกลางพร้อมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดนัดกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และปรับเปลี่ยนภาชนะจากโฟมเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตั้งเป้าลดให้ได้ภายในปี 2565 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน