ธปท.คุมดอกเบี้ยจำนำเล่มรถ หลังผู้บริโภคจ่ายสูง 65% ต่อปี

ธปท.คุมดอกเบี้ยจำนำเล่มรถ หลังผู้บริโภคจ่ายสูง 65% ต่อปี

ธปท.คุมดอกเบี้ยจำนำเล่มรถ หลังผู้บริโภคจ่ายสูง 65% ต่อปี

รูปข่าว : ธปท.คุมดอกเบี้ยจำนำเล่มรถ หลังผู้บริโภคจ่ายสูง 65% ต่อปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเวทีชี้แจงหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ในเดือน ก.พ.นี้ เพื่อแก้ปัญหาผู้บริโภคถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน รวมดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 65 ต่อปี

วันนี้ (27 ม.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเวทีชี้แจงหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า จะบังคับใช้ในเดือน ก.พ.นี้ เพื่อแก้ปัญหา กรณีผู้บริโภคถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน รวมดอกเบี้ยแล้วสูงกว่าร้อยละ 65 ต่อปี

สำหรับหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจที่มีทะเบียนรถเป็นประกันซึ่งคาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาสิ้นเดือนนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว ต้องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ภายใน 60 วัน พร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น ระวางโทษปรับ และอาญา ตามระดับความรุนแรง

โดยเฉพาะการกำหนดเพดานคิดดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี ยกเว้น กรณีมีค่าติดตามทวงหนี้ อากรแสตมป์ การเช็คคืน ซึ่งต้องไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง หรือ กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ผู้ใช้บริการยินยอม

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกำหนด และต้องแจกแจงค่าใช้จ่ายแต่ละงวดอย่างชัดเจน ควบคู่กับการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสม และรายงานทางการเงินมายังแบงก์ชาติทุกปี

วจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ยอมรับถึง ข้อมูลที่ผู้บริโภคบางส่วน ถูกคิดดอกเบี้ยรวมค่าใช้จ่ายสูงถึง ร้อยละ 65 ต่อปี จึงผลักดันประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการดังกล่าว เพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบ

ถ้ามีกติกากลาง ทุกคนจะอยู่ในกติกาที่เป็นธรรม การแข่งขันก็จะเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยเรื่องหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หลังการประชุมชี้แจงและรับฟังผู้ประกอบการพบว่ามีความซับซ้อนในรายละเอียดของธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการโรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล ใช้ทะเบียนรถเป็นหลักประกัน เพื่อให้เงินกู้ชาวไร่อ้อย ซื้อเครื่องจักรทางการเกษตร และรถแทรกเตอร์ ซึ่งแบงก์ชาติ ยืนยันให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน