กกต.เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 28 ม.ค.-19 ก.พ.

กกต.เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 28 ม.ค.-19 ก.พ.

กกต.เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 28 ม.ค.-19 ก.พ.

รูปข่าว : กกต.เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 28 ม.ค.-19 ก.พ.

กกต.เปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-19 ก.พ. ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ประชาชนสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอและผ่านทางออนไลน์

วันนี้ (28 ม.ค.2562) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ในวันนี้ จะเป็นวันแรกของการเปิดให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ได้ลงทะเบียนโดย กกต.จะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28 ม.ค.- 19 ก.พ. โดยมีผู้สิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคำขอผ่านนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า สำนักงานกกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ การดำเนินงานทุกอย่างยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติ นักการเมืองและพรรคการเมืองก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี

ส่วนการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีว่าที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตหลายคน รวมทั้งพรรคการเมืองก็เริ่มทยอยแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเกือบครบทุกจังหวัดแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครไม่มีหมายเลขก็สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ซึ่งเท่าที่ทราบก็ถือว่ามีจำนวนมากพอสมควรที่เข้ามาแจ้งกับทาง กกต. 

 

กลับขึ้นด้านบน