"ดวงฤทธิ์" แนะรัฐยอมรับปัญหาฝุ่นวิกฤต - วางแผนแก้ปัญหาระยะยาว

"ดวงฤทธิ์" แนะรัฐยอมรับปัญหาฝุ่นวิกฤต - วางแผนแก้ปัญหาระยะยาว

"ดวงฤทธิ์" แนะรัฐยอมรับปัญหาฝุ่นวิกฤต - วางแผนแก้ปัญหาระยะยาว

รูปข่าว : "ดวงฤทธิ์" แนะรัฐยอมรับปัญหาฝุ่นวิกฤต - วางแผนแก้ปัญหาระยะยาว

อดีตสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์เฟซบุ๊กเสนอ แนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะรัฐแสดงข้อมูลที่แท้จริง แจ้งพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนทราบตลอดเวลา แจกหน้ากากกันฝุ่นให้ผู้มีรายได้น้อย ระยะยาวเน้นปลูกต้นไม้หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้า

วันนี้ (28 ม.ค.62) นายดวงฤทธิ์ บุนนาค โพสต์เฟซบุ๊ก Duangrit Bunnag เสนอแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะรัฐแสดงข้อมูลที่แท้จริงแจ้งพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนทราบตลอดเวลา แจกหน้ากากกันฝุ่นให้ผู้มีรายได้น้อย ระยะยาวเน้นปลูกต้นไม้หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาดังนี้

ลองเสนอรัฐบาลให้ในการรับมือกับวิกฤตฝุ่นดังนี้นะครับ

Background Conversation: ไม่มีใครว่ารัฐบาลทำให้เกิดฝุ่น หรือรัฐบาลไม่ดีจึงทำให้เกิดฝุ่น วิกฤตฝุ่นเป็นเป็นภาวะผิดปรกติทางสิ่งแวดล้อมที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากมนุษย์ และเกิดขึ้นจากการไม่ให้ความสนใจหรือกำหนดนโยบายของรัฐในการจัดการเรื่องนี้มาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่ได้ลงมือจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในการที่จะลดความเสี่ยงของภาวะวิกฤตดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบกับประชาชน ทั้งในกำหนดแผนระยะสั้น และระยะยาว

Related Scenario: การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว

Immediate Action: ยอมรับว่ามีสภาวะวิกฤตินั้นอยู่จริง และแสดงข้อมูลที่แท้จริง แจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนรับทราบตลอดเวลา เช้า กลางวัน เย็น และกำหนดสถานะการเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจง่าย (เขียว เหลือง ส้ม แดง) กำหนดมาตรการให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติตามสถานะการเตือนภัย

Tactical Plan: การบรรเทาความทุกข์ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการแจกหน้ากากกันฝุ่นให้พอเพียง (เป้าหมายไปที่กลุ่มคนยากจนและต้องการความช่วยเหลือก่อน) และให้คำแนะนำการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ เช่นกลับเข้าบ้านแล้วให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ สระผม เป็นต้น

Strategic Plan: สร้างแผนระยะยาว เช่น การกำหนดนโยบายการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ในเมือง หรือการลดการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน การใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สร้างมลพิษ การสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือการสนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน

เราแก้ไขอดีตไม่ได้ครับ แต่อะไรที่ทำได้ในตอนนี้ ก็ควรจะรีบทำ แค่ทำช้าก็ผิดแล้วครับ วินาทีนี้

 

กลับขึ้นด้านบน