คพ.ชี้ควันไฟป่ากัมพูชาลอยเข้าไทยแค่ "ตราด" ยังไม่ถึง กทม.

คพ.ชี้ควันไฟป่ากัมพูชาลอยเข้าไทยแค่ "ตราด" ยังไม่ถึง กทม.

คพ.ชี้ควันไฟป่ากัมพูชาลอยเข้าไทยแค่ "ตราด" ยังไม่ถึง กทม.

รูปข่าว : คพ.ชี้ควันไฟป่ากัมพูชาลอยเข้าไทยแค่ "ตราด" ยังไม่ถึง กทม.

กรมควบคุมมลพิษ เผยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านอากาศ พบจุดความร้อนในกัมพูชาสูงสุดวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 895 จุดมีทิศทางลอยเข้าชายแดนไทย จ.ตราด และลงอ่าวไทย แต่ไม่เข้ามาไกลถึงเขตกทม.

วันนี้ (28 ม.ค.2562) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.ได้ติด ตามและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล พบมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และในสังคมมีปรากฏเป็นข่าวว่าฝุ่นละอองข้ามแดนจากประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้คพ.เฝ้าระวังติดตามแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และหมอกควันข้ามแดนจากการเผาในที่โล่งทั้งในประ เทศ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านอากาศ เป็นแบบจำลองของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) หน่วยงานด้านการจัดการและวิจัยสภาพ ชั้นบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการประเมินผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว

คพ.จำลองสถานการณ์ของวันที่ 20 ม.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันที่พบจุดความร้อนสูงสุดในกัมพูชา  895 จุด และผลจากแบบจำลอง ชี้ให้เห็นว่ามีการเคลื่อนตัวของฝุ่นละอองจากกัมพูชา ผ่านเข้ามาทางชายแดน จ.ตราด และเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทย ไม่พบว่าจะส่งผลกระทบต่อกทม. 

สอดคล้องกับข้อมูลจากเว็บไซต์ของศูนย์พยากรณ์อากาศอาเซียนที่รายงานสถานการณ์หมอกควันในภูมิภาคอาเซียนจากทิศทางลม สรุปได้ว่าลมจะพาหมอกควันจากกัมพูชาลงไปทางตะวันออกแถบชาย แดน จ.ตราด และลงสู่อ่าวไทย

สำหรับฝุ่นควันจากการเผาในที่โล่ง 5 จังหวัดปริมณฑล ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดได้สั่งหยุดห้ามเผาโดยเด็ดขาดในช่วงระหว่างเกิดเหตุการณ์แล้ว รวมทั้ง คพ. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ ในการห้ามเผาในจังหวัดอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลให้หมอกควันเข้าสู่กรุงเทพ ได้แก่ จ.นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาทและ สระแก้ว

ส่วนสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง PM2.5 จากการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) พบว่า เกิดจากยานพาหนะ รถดีเซล ร้อยละ 52 เกิดจากการเผาในที่โล่ง ร้อยละ 35 ฝุ่นจากพื้นที่อื่น ร้อยละ 7 และฝุ่นจากดิน และอื่นๆ ร้อยละ 6

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน