แก้สับสน! อย.เตรียมส่งบัญชีรุ่นหน้ากาก N95 ให้กรมศุลกากร

แก้สับสน! อย.เตรียมส่งบัญชีรุ่นหน้ากาก N95 ให้กรมศุลกากร

แก้สับสน! อย.เตรียมส่งบัญชีรุ่นหน้ากาก N95 ให้กรมศุลกากร

รูปข่าว : แก้สับสน! อย.เตรียมส่งบัญชีรุ่นหน้ากาก N95 ให้กรมศุลกากร

อย.ชี้หน้ากาก N95 เฉพาะที่ใช้งานทางการแพทย์ป้องกันเชื้อโรคที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ เตรียมส่งชื่อผู้ประกอบการ- รุ่นหน้ากากที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตให้กรมศุลกากร แนะผู้นำเข้าส่วนตัว ตรวจสอบฉลาก-เอกสารกำกับและขอผ่อนผันได้

วันนี้ (28 ม.ค.2562) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขณะนี้มีความต้องการใช้หน้ากาก N95 มากขึ้น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ จนทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดตลาด และมีผู้สั่งนำเข้าจากต่างประเทศ หรือนำติดตัวเข้ามาในประเทศ เพื่อบรรเทาความต้องการใช้ในเบื้องต้น แต่เกิดกระแสความสับสนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์และต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนนำเข้าหรือไม่นั้น

ทาง อย.ชี้แจงว่าหน้ากากชนิด N95 มีทั้งชนิดหน้ากากที่เป็นเครื่องมือแพทย์ และไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก โดยประชาชนหรือผู้นำเข้าสามารถ พิจารณาได้เองจากฉลาก หรือเอกสารกำกับของสินค้า หากบนฉลากหรือเอกสารกำกับสินค้ามีการระบุว่า สามารถป้องกัน หรือลดการสูดดม หรือได้รับเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อราชนิดใดๆ เป็นวัตถุประสงค์การใช้งานทางการแพทย์ จะเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ อย.ทั้งนี้เนื่องจากต้องมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการกรองเชื้อโรค ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อออกไป

กรณีต้องการนำเข้ามาขายจะต้องดำเนินการขอหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จาก อย. ก่อนจึงจะทำการนำเข้าได้ แต่กรณีนำเข้ามาใช้ส่วนตัว สามารถผ่อนผันการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยาที่ต้องการนำเข้าได้เลย

เลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า กรณีที่หน้ากาก ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ใด แต่ระบุให้ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอกควันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม ไม่จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ การนำเข้ามาในประเทศต้องทำตามกฎหมายของกรมศุลกากร

 

 

เตรียมส่งบัญชีรุ่นหน้ากาก N95 ให้กรมศุลกากร

 ทั้งนี้ กรณีที่ประชาชน หรือผู้นำเข้าต้องการสั่งหรือนำเข้าหน้ากาก N95 มาเพื่อกันฝุ่น PM 2.5 ควรใช้หน้ากากที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันฝุ่นละออง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของศุลกากร ไม่ควรใช้หน้ากากที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นและมีราคาแพง ซึ่งปกติผลิตภัณฑ์นี้มักใช้ในห้องผ่าตัดหรืองานวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น

ส่วนประชาชนที่ซื้อหน้ากาก N95 จากต่างประเทศและนำติดตัวเข้ามา โดยมากมักเป็นชนิดกันฝุ่นละออง เนื่องจากในต่างประเทศจะหาซื้อได้ทั่วไป แต่ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์จะมีขายเฉพาะในสถานพยาบาล

ทั้งนี้ อย. ได้ร่วมกับทางกรมศุลกากรลดขั้นตอนดำเนินการ โดยอย.จะแจ้งรายชื่อของผู้ประกอบการและรุ่นของหน้ากาก N95 และหน้ากากที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ส่งให้แก่กรมศุลกากร และหน่วยงานที่นำเข้า เช่น DHL FedEx รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ต้องมีใบอนุญาต ! ชี้หน้ากาก N95 สินค้าควบคุมทางการแพทย์

"กรุณา บัวคำศรี" ชวนถกการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานยามฝุ่นวิกฤต

 

 

กลับขึ้นด้านบน