พาณิชย์ ยันไม่พบข้าวเวียดนามปลอมปนในหอมมะลิไทยส่งออก

พาณิชย์ ยันไม่พบข้าวเวียดนามปลอมปนในหอมมะลิไทยส่งออก

พาณิชย์ ยันไม่พบข้าวเวียดนามปลอมปนในหอมมะลิไทยส่งออก

รูปข่าว : พาณิชย์ ยันไม่พบข้าวเวียดนามปลอมปนในหอมมะลิไทยส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันข่าวลือการปลอมปนข้าวหอมพวงของเวียดนามกับข้าวหอมมะลิไทยเพื่อส่งออก ไม่เป็นความจริง ย้ำมาตรฐานการตรวจสอบเข้มงวด

กรณีที่มีข่าวการลักลอบนำพันธุ์ข้าวหอม Jasmine 85 หรือข้าวหอมพวงของเวียดนาม เข้ามาปลูกในไทย ในพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าอาจมีการนำมาปลอมปนในข้าวหอมมะลิไทยส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

วันที่ 29 ม.ค.2562 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยที่จะส่งออกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเเละขั้นตอน หากไม่ผ่านมาตรฐานจะไม่สามารถส่งออกได้ รวมทั้งยังมีการสุ่มตรวจ DNA อย่างต่อเนื่อง และผลจากการตรวจสอบทางกายภาพพบว่าแตกต่างจากข้าวหอมมะลิไทยชัดเจน

สำหรับผู้ประสงค์จะส่งออกข้าว ต้องยื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย และต้องแจ้งให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า หรือบริษัทเซอร์เวย์เยอร์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นจะนำตัวอย่างที่เซอร์เวย์เยอร์เป็นผู้จัดทำขณะปฎิบัติงาน มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ จึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้ผู้ส่งออกเพื่อส่งออกข้าวหอมมะลิ และมีการติดตามและสุ่มตรวจสอบการส่งออกข้าวโดยตลอด หากตรวจพบการปลอมปนจะมีโทษสูงสุดคือพักใบอนุญาติส่งออก

 

การนำข้าวชนิดอื่นมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทย ทางปฏิบัติไม่ได้ง่าย ๆ เพราะหากสามารถตรวจสอบได้ และข้าวหอมพวงของเวียดนามจะสั้นกว่าข้าวหอมมะลิไทย


ทั้งนี้ การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในปีที่ผ่านมา ส่งออกได้ 1,650,000 ตัน โดยราคาข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกอยู่ที่ 1,031-1,070 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

กลับขึ้นด้านบน