นายกฯ เผยกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกาศ 6 พ.ค.เป็นวันหยุดราชการ

นายกฯ เผยกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกาศ 6 พ.ค.เป็นวันหยุดราชการ

นายกฯ เผยกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกาศ 6 พ.ค.เป็นวันหยุดราชการ

รูปข่าว : นายกฯ เผยกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกาศ 6 พ.ค.เป็นวันหยุดราชการ

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 6 พ.ค.เป็นวันหยุดราชการ

วันที่ 30 ม.ค.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยระบุว่า งานพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 เม.ย-ต.ค.นี้

 • วันที่ 6 เม.ย.2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักสิทธิ์สำคัญในกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
 • วันที่ 8 เม.ย.2562 พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
 • วันที่ 9 เม.ย.2562 เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวง ประจำจังหวัด
 • วันที่ 18 เม.ย.2562 เสกน้ำอภิเษก ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 • วันที่ 19 เม.ย.2562 แห่เชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให้เป็นน้ำที่สะอาดและมีการพิสูจน์ เพราะเป็นน้ำมงคลที่ใช้ในพิธี
 • วันที่ 22-23 เม.ย.2562 เป็นการจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • วันที่ 2 พ.ค.2562 ทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • วันที่ 3 พ.ค.2562 ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
 • วันที่ 4 พ.ค.2562 เวลา 10.00 น. สรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน และทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เวลา 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.00 น. เสด็จฯ ขบวนราบใหญ่ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • วันที่ 5 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
 • วันที่ 6 พ.ค.2562 เวลา 16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ รับการถวายพระพรชัยมงคล โดยพสกนิกรชาวไทย เวลา 17.30 น. เสด็จออกให้คณะทูตานุทูต และกงสุสต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล โดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 6 พ.ค.2562 เป็นวันหยุดราชการ

ขณะที่พระราชพิธีเบื้องปลายประกอบด้วย เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในช่วงปลายเดือนตุลาคม

กลับขึ้นด้านบน