"คลัง" รณรงค์สละเบี้ย ช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อย

"คลัง" รณรงค์สละเบี้ย ช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อย

"คลัง" รณรงค์สละเบี้ย ช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อย

รูปข่าว : "คลัง" รณรงค์สละเบี้ย ช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อย

กระทรวงการคลัง ตั้งเป้าหมายเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท หากมีการบริจาคของผู้สละเบี้ยในจำนวนที่มากพอ โดยจูงใจให้สละเบี้ยด้วยการมอบเหรียญพระคลังมหาสมบัติ พร้อมเกียรติบัตรลายเซ็นต์นายกรัฐมนตรี แทนคำขอบคุณ

หลังจากผ่านมากว่า 1 ปี ที่กระทรวงการคลัง เปิดขอรับบริจาคสละเบี้ยผู้สูงอายุ แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เพียง 800 คน กระทรวงการคลัง สมาคมธนาคารไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัวโครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่" เพื่อเชิญชวนให้ผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ที่ประสงค์ไม่ขอรับ สละเบี้ยให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย กว่า 4.6 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.5 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ 9 ล้านคน ผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

ทั้งนี้ เพื่อลดข้อจำกัดในอดีตที่ต้องเดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงานเขตหลังกรมบัญชีกลางออกแบบระบบเชื่อมกับสถาบันการเงิน พร้อมออกใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐาน เเล้วโอนเงินจำนวนดังกล่าว เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อจัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตัวจริง ซึ่งตั้งเป้าหมายว่า หากมีผู้สละเบี้ยผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน จะช่วยให้รัฐบาลสามารถจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้น จากเดือนละ 600 บาท เป็น 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค.2562 จะได้รับเหรียญพระคลังมหาสมบัติ พร้อมประกาศเกียรติคุณ ที่มีลายเซ็นต์นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณ

กระทรวงการคลัง ได้จัดสรรงบประมาณจากภาษีบาป เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 50 บาท และ 100 บาท ตามระดับรายได้ รวมทั้ง มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาหมอ สำหรับผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรสวัสดิการอีก 1,000 บาท และค่าเช่าบ้าน 400 บาท ถึงเดือนกันยายน 2562 ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 4,400 ล้านบาท ไม่รวมงบเบี้ยผู้สูงอายุ ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทย

 

กลับขึ้นด้านบน