ฝุ่น PM 2.5 : ชงบอร์ดสิ่งแวดล้อมปรับเกณฑ์ฝุ่นรายปี PM 2.5 เหลือ 10 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่น PM 2.5 : ชงบอร์ดสิ่งแวดล้อมปรับเกณฑ์ฝุ่นรายปี PM 2.5 เหลือ 10 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่น PM 2.5 : ชงบอร์ดสิ่งแวดล้อมปรับเกณฑ์ฝุ่นรายปี PM 2.5 เหลือ 10 มคก./ลบ.ม.

รูปข่าว : ฝุ่น PM 2.5 : ชงบอร์ดสิ่งแวดล้อมปรับเกณฑ์ฝุ่นรายปี PM 2.5 เหลือ 10 มคก./ลบ.ม.

ชาวกรุงอ่วมต่อถึงก.พ.นี้ นักวิชาการ ชี้เป็นช่วงสภาพอากาศแห้งสุด เจอเผาป่าจากเพื่อนบ้านส่งผลแนวโน้ม PM 2.5 พีคหนักอีกรอบ คาดบอร์ดสิ่งแวดล้อมเสนอปรับเกณฑ์ค่าฝุ่นรายปี PM 2.5 จาก 25 มคก.ต่อลบ.ม. เหลือ 10 มคก.ต่อลบ.ม.

วันนี้ (31 ม.ค.2562) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดประชุมทบทวนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนกรมควบคุมมลพิษ และประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในเขต กทม.และปริมณฑล ในช่วงเดือน ธ.ค.2561 ต่อเนื่องจนถึงเดือน ม.ค.นี้ มีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่องสูงสุดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกิน 141 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เกิดจากสภาพอุตุนิยมวิทยาช่วงปลายปีไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของฝุ่น เป็นช่วงรอยต่อของฤดูหนาว ขณะที่ปัจจัยหลักมาจากการจราจรที่ติดและรถยนต์ดีเซล ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษของ PM 2.5 ถึงร้อยละ 52 ในเขตกทม.

 

 

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือช่วงที่ค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. และเริ่มลดลงในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.เป็นต้นมา จากนั้นกลับมาสูงขึ้นจนเกินมาตรฐานสูงสุดในช่วง 1-2 วันนี้ ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยจากรถหนาแน่นและการปล่อยมลพิษจากรถยนต์สัมพันธ์กับค่าฝุ่นที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ นักวิชาการ ระบุว่าในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 4 ก.พ.นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอปรับเกณฑ์เฉลี่ยฝุ่นรายปี PM 2.5 จากเดิมที่กำหนดไว้ 25 มคก.ต่อ ลบ.ม.เหลือ 10 มคก.ต่อ ลบ.ม. ซึ่งเป็นเป้าหมายการแก้ปัญหาระยะที่ 2 ควบคู่กับการใช้รถยนต์ยูโร 5 และ 6 ภายใน 4-5 ปีข้างหน้า

 

ก.พ.นี้ กทม.ยังอ่วมอากาศแห้ง

นายสุพัฒน์ กล่าวอีกว่า ขณะที่ยังน่าเป็นห่วงว่าช่วงเดือน ก.พ.นี้ คนกทม.ยังต้องเผชิญปัญหาฝุ่นมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศแห้ง ประกอบกับภาวะการจุดไฟรอบจังหวัดปริมณฑลที่มีต้นไม้ที่แห้ง และการเผาป่าที่ก่อให้เกิดหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มพบจุดความร้อนสูงขึ้น และทิศทางลมคงหนีไม่พ้นพื้นที่ กทม.โดยเฉพาะเขตบางขุนเทียน ที่อยู่ในทิศทางลมและฝุ่นที่ลงมา ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องช่วยกันลดอย่างจริงจัง เพราะแม้ว่ารัฐบาลจะเข้มงวดตรวจวัดรถควันดำเพื่อลดมลพิษ แต่ปัจจัยจากการใช้รถส่วนตัว การเผาที่เกิดหมอกควันยังมีอยู่

ด้านนายพลภัทร เหมวรรณ อาจาย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองมีผลกระทบทางสุขภาพโดยตรง ซึ่งผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฝุ่นที่เพิ่มขึ้นทุก 10 มคก.ลบ.ม.ส่งผลให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่วนในกรุงเทพมหานคร เคยมีผลการศึกษาในปี 2548 พบว่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 มคก.ต่อลบ.ม.จะทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1.3% และเพิ่มขึ้น 0.4% ในกลุ่มเด็ก 5 ปี

ขณะที่ผลการศึกษาในจ.เชียงใหม่ในปี 2558 พบว่าผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น 1.3% จากปริมาณฝุ่น PM10 มากกกว่า 50 มคก.ต่อลบ.ม.ขณะที่สอดคล้องกับผลศึกษากลุ่มโรคมะเร็งในจังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาหมอกควันไฟป่ามา 10 ปีจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมากสุดภาคเหนือ

 

 

ชงเสนอปรับค่าบ่งชี้ผลกระทบสุขภาพ

ด้าน น.ส.ถนอมลาภ นัชวัตร์ นักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อม เสนอมาตรการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกทม.ว่า ควรมีการปรับการบ่งชี้ระดับความรุนแรง จากปัจจุบันระดับ 4 สีแดง ที่กำหนด 91 มคก.ต่อ ลบ.ม.ถึงจะเป็นระดับสีแดง โดยเสนอให้ปรับเป็นสีส้ม (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) ตั้งแต่ค่าฝุ่นเกิน 51 มคก.ต่อลบ.ม.เพื่อลดกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละออง

นอกจากนี้ให้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายลดและควบคุม PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดตลอดเวลาและต่อเนื่อง เช่น มาตรการในการกำหนดภาษีรถยนต์ ที่ปล่อยมลพิษและมีการตรวจจับปรับอย่างจริงจัง นอกจากนี้ควรมีความเข้มงวดกฎหมายการเผาในที่โล่ง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกลไกในการสื่อสาร ประสานงาน และสั่งการในสถานการณ์ที่ค่าฝุ่นละอองเริ่มมีผลต่อสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถของเครื่องตรวจวัด PM 2.5 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีแผนการรับมือเฉพาะในแต่ละพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัด เพื่อให้การแก้ปัญหา ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และ 6

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่น PM 2.5 : ริมถนนพระราม 2 ค่าฝุ่นพุ่งสูง ยังไม่ประกาศเขตควบคุม

 

ฝุ่น PM 2.5 : แนะพ่นละอองน้ำจากตึกสูง - รถหัวฉีด Water cannon ลดฝุ่น

ฝุ่น PM 2.5 : 7 วิธีป้องกันตนเองช่วงวิกฤตฝุ่นพิษ

ฝุ่น PM 2.5 : นักวิชาการแนะ "ดูดฝุ่นลงแม่น้ำ" ย้ำปลอดภัย 100%

 

กลับขึ้นด้านบน