"ห้ามรถวิ่ง-ทำงานที่บ้าน" เคาะ 12 มาตรการชงบอร์ดสวล.แก้ฝุ่น

"ห้ามรถวิ่ง-ทำงานที่บ้าน" เคาะ 12 มาตรการชงบอร์ดสวล.แก้ฝุ่น

"ห้ามรถวิ่ง-ทำงานที่บ้าน" เคาะ 12 มาตรการชงบอร์ดสวล.แก้ฝุ่น

รูปข่าว : "ห้ามรถวิ่ง-ทำงานที่บ้าน" เคาะ 12 มาตรการชงบอร์ดสวล.แก้ฝุ่น

ทส.สรุปผลประชุมพิจารณามาตรการแก้ปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รวม 12 มาตราการระยะเร่งด่วน-ระยะยาว เสนอบอร์ดสิ่งแวดล้อม 4 ก.พ.นี้ นำร่องให้ภาครัฐ-เอกชน พิจารณาทำงานที่บ้าน ห้ามรถมลพิษสูงเข้ากทม. ชั้นกลาง-ชั้นนอก

วันนี้( 1 ก.พ.2562) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะเร่งด่วน  

 • มาตรการห้ามรถยนต์ที่มีมลพิษสูงวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก
 • มาตรการเร่งรัดให้นำน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำกว่า 10 พีพีเอ็ม (เทียบเท่า ยูโร 5) มาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
 • ให้หน่วยงานภาครัฐ พิจารณาการทำงานที่บ้านและขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้ทำงานที่บ้านเช่นเดียวกัน
 • เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี 
 • เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์และการบังคับใช้คำสั่งห้ามใช้

 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว

 • ปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm (เทียบเท่ามาตรฐาน ยูโร 5)
 • ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ยูโร 6
 • ปรับปรุงค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO Interim target-3…
 • เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสาร ขสมก. ให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษต่ำ
 • ปรับปรุงวิธีการและ ระยะเวลาการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี
 • ควบคุมการนำเครื่องยนต์ใช้แล้วมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนต์เก่าในรถยนต์ 
 • ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้ง Diesel Particulate Filter ในรถยนต์ใช้งาน

ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดนี้จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในวันที่ 4 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ทำงานที่บ้าน" ลดแรงค้านแนวคิดนายกรัฐมนตรีแก้ฝุ่น

"คมนาคม"สั่งชะลอก่อสร้างรถไฟฟ้าถึง 15 ก.พ.นี้ ช่วยลดฝุ่น 

 

กลับขึ้นด้านบน