กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกคำขอสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกคำขอสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกคำขอสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา

รูปข่าว : กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกคำขอสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาทั้ง 13 คำขอ ไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาได้ใหม่ถือว่าเป็นการเซ็ตซีโร่ ระบุหาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษที่ปลดล็อกในเรื่องการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบสามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ใหม่

วันนี้ (1 ก.พ.2562) นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดถึงกรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาธรรมชาติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่า กรมฯ ได้ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรดังกล่าว ทั้ง 13 คำขอแล้ว ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตร ไม่อุทธรณ์คำสั่งฯ ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง จะถือว่าคำสั่งของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่สุดตามกฎหมาย

นายทศพล ระบุด้วยว่า คำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้ว แต่ถูกสั่งยกเลิกไป จะทำให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรนำการประดิษฐ์ มายื่นขอรับสิทธิบัตรใหม่อีกไม่ได้ เพราะได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดไปแล้ว แม้ภายหลังจะมีการแก้ไขข้อกฎหมายปลดล็อกให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ ซึ่งจะส่งผลให้คำสั่ง คสช.บางส่วนสิ้นสุดไป ก็จะไม่กระทบคำสั่งยกเลิกคำขอสิทธิบัตรที่ผ่านมา เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิบัตรต้องพิจารณาทบทวนคำสั่งของอธิบดีตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีคำสั่ง

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่ายเลิกกังวล เพราะขณะนี้มีการเซ็ตซีโร่แล้ว และเมื่อ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษที่ปลดล็อกในเรื่องกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบสามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ ถือว่าเริ่มต้นพร้อมกัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 ปลดล็อกสิทธิบัตรกัญชา

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน