ยืนยันจัด "วิ่งผ่าเมือง" ตามกำหนดเดิม ชี้อากาศดีขึ้น

ยืนยันจัด "วิ่งผ่าเมือง" ตามกำหนดเดิม ชี้อากาศดีขึ้น

ยืนยันจัด "วิ่งผ่าเมือง" ตามกำหนดเดิม ชี้อากาศดีขึ้น

ฝ่ายจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน 2019 ยืนยันจัดแข่งขันตามกำหนดการเดิม ในวันพรุงนี้ (3 ก.พ.) ระบุตรวจสอบคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมงาน

รูปข่าว : ยืนยันจัด "วิ่งผ่าเมือง" ตามกำหนดเดิม ชี้อากาศดีขึ้น

วันนี้ (2 ก.พ.2562) เฟซบุ๊ก Amazing Thailand Marathon Bangkok ได้โพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการ ว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน 2019 ยืนยันจะดำเนินการจัดการแข่งขันตามกำหนดการเดิม ในวันพรุงนี้ (3 ก.พ.) โดยระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครมาตลอด ซึ่งตรวจสอบค่า PM2.5 ล่าสุดในช่วงเวลาแข่งขัน 00.00-10.00 น. บริเวณเส้นทางแข่งขันจริง พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมากและมีแนวโน้มที่ดีในวันต่อไป

พร้อมระบุอีกว่า คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้แข่งขันขั้นสูงสุด โดยจะดำเนินการดังนี้

1. จัดให้มีเครื่องตรวจวัดค่า PM2.5 พร้อมบอร์ดแจ้งตัวเลข ณ จุดให้น้ำทุกๆ 2 กม. หากคุณภาพอากาศในระหว่างแข่งขันเกินระดับมาตรฐาน เจ้าหน้าที่อาจจะพิจารณายุติการแข่งขันและนำผู้แข่งขันขึ้นรถ Shuttle Bus กลับแอร์พอร์ตลิงค์ได้ในทันที

2. จัดให้มีฟองน้ำเพิ่มในจุดน้ำอีก 4 จุด ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีอาการแพ้ หรืออาการทางด้านการหายใจเกิดขึ้น

3. เพิ่มจำนวนแพทย์และ Bike Marshal, หน้ากากอ๊อกซิเจน, เครื่อง AED ฯลฯ โดยแพทย์จะร่วมวิ่งไปกับผู้แข่งขันในแต่ละระยะทางพร้อมช่วยเหลือนักวิ่ง หากมีอาการไม่ปกติเกิดขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน