กกต.เชียงใหม่ พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง

กกต.เชียงใหม่ พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง

กกต.เชียงใหม่ พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง

รูปข่าว : กกต.เชียงใหม่ พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง

กกต.เชียงใหม่ พร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ 9 เขตเลือกตั้ง-ผู้สมัครหากมาก่อนเวลา 8.30 น. ถือว่ามาพร้อมกัน หากตกลงใครสมัครก่อนไม่ได้จับฉลากเรียงลำดับรับเบอร์ประจำตัว

วันนี้ (3 ก.พ.2562) นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ (กกต.เชียงใหม่) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนพรรคการเมืองที่จะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ โดย จ.เชียงใหม่ ได้จัดสถานที่รับลงทะเบียนไว้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. และหากผู้สมัครมาภายในเวลา 08.30 น. จะถือว่าเดินทางมายื่นใบสมัครพร้อมกัน และจะให้ทั้งหมดตกลงกันก่อนว่าจะให้บุคคลใดเป็นผู้ยื่นใบสมัครก่อนหลัง

ทั้งนี้ หากตกลงไม่ได้ก็จะให้ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเป็นผู้จับฉลากเรียงลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง และหากเอกสารครบถ้วนก็จะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ซึ่งแต่ละเขตหมายเลขอาจจะไม่ตรงกัน และหากผู้สมัครที่เอกสารไม่ครบถ้วน ก็จะยังไม่สามารถออกหมายเลขให้ได้ ต้องนำเอกสารมายื่นใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จึงจะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

 

เกรียงไกร พานดอกไม้

เกรียงไกร พานดอกไม้

 

 

 

สำหรับผู้สนับสนุนพรรคการเมือง ทาง กกต.อนุญาตให้เข้ามาให้พื้นที่รับสมัครได้ แต่ต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนด และสามารถมีการจัดดนตรี บนรถหาเสียงได้ แต่หากได้หมายเลขผู้สมัครแล้ว จะไม่สามารถจัดการละเล่น มโหรสพ ร้องเพลง บนรถหาเสียงด้านนอกพื้นที่ เพราะจะขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง แต่สามารถให้ผู้ลงสมัครขึ้นรถพูดหาเสียง หรือเปิดเทป หรือเสียงเพลงโฆษณาพรรคได้ รวมทั้งการติดป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามที่ กกต.กำหนดพื้นที่และประกาศไว้เท่านั้น

 

 

 

 

ส่วนการหาเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์ ทุกพรรคที่เปิดเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก จะต้องเขียนคำร้อง และระบุเว็บไซต์ หรือชื่อเฟซบุ๊กให้ชัดเจนว่าจะมีการใช้สื่อนี้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.จะมีทีมงานที่เฝ้าตรวจสอบการหาเสียงว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะการเฟซบุ๊กไลฟ์สามารถทำได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

สำหรับ จ.เชียงใหม่ มีประชากรกว่า 1.7 ล้านคน และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1.3 ล้านคน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 9 เขต คือเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่, เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อ.สารภี และ อ.หางดง, เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน , เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อ.สันทราย อ.พร้าว และ อ.แม่แตง (เฉพาะ ต.แม่หอพระ), เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ.แม่ริม อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา และ อ.แม่แตง (ยกเว้น ต.แม่หอพระ)

 

 

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแห, เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อ.ฝาง และ อ.แม่อาย, เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง อ.แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ และเขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม อ.ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

 

 

กลับขึ้นด้านบน