กรมอุทยานฯ ให้คู่รักถ่าย "พรีเวดดิ้ง" ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

กรมอุทยานฯ ให้คู่รักถ่าย "พรีเวดดิ้ง" ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

กรมอุทยานฯ ให้คู่รักถ่าย "พรีเวดดิ้ง" ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

รูปข่าว : กรมอุทยานฯ ให้คู่รักถ่าย "พรีเวดดิ้ง" ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุญาตให้คู่รักถ่ายพรีเวดดิ้งได้ ไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตล่วงหน้า แต่ต้องแจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งดูแล และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (3 ก.พ.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ ลงนามในบันทึกข้อความ เรื่องการขออนุญาตเข้าถ่ายรูป หรือถ่ายทำภาพยนตร์ประกอบพิธีแต่งงานในเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สาขาทุกสาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยปรากฎว่ามีประชาชนให้ความสนใจในการเข้าไปถ่ายรูป หรือถ่ายทำภาพยนตร์ประกอบพิธีแต่งงาน (พรีเวดดิ้ง) ในอุทยานแห่งชาติเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการร้องเรียนว่า การขออนุญาตดังกล่าวยุ่งยาก ไม่สะดวก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเห็นว่าการถ่ายรูป หรือถ่ายทำภาพยนตร์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการถ่ายทำของนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ดูเป็นการส่วนตัว หรือภายในครอบครัวทั่วไป ตามข้อ 4 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด โดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล

ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างเคร่งครัดด้วย จึงขอให้แจ้งอุทยานในสังกัดเป็นแนวทางถือปฏิบัติต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้คู่รักนิยมไปถ่ายพรีเวดดิ้งในบริเวณพื้นที่โป่งเทียม ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของช้างและสัตว์ป่า โดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าหนองผักชี ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งกิจกรรมถ่ายภาพพรีเวดดิ้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 5-10 คู่

กลับขึ้นด้านบน