กางปฏิทินเลือกตั้ง 62

กางปฏิทินเลือกตั้ง 62

กางปฏิทินเลือกตั้ง 62

รูปข่าว : กางปฏิทินเลือกตั้ง 62

ถ้าการจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ทุกอย่าง เริ่มจากการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 8 ก.พ. คาดว่าจะเห็น ครม.ใหม่ ราวเดือน มิ.ย.

สนามการเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ยังอยู่ตามกรอบ 150 วันจัดการเลือกตั้ง นับแต่กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้ ซึ่งฉบับสุดท้ายมีผลบังคับใช้คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่มีผลบังคับใช้ 11 ธ.ค.61

องค์ประกอบการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง 24 มี.ค.มี 3 ส่วนหลัก คือ ผู้เล่น ซึ่งหมายถึง พรรคการเมืองและนักการเมือง , ผู้คุมการเลือกตั้ง (กกต.) และสุดท้ายส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาอนาคตประเทศคือคนที่ตัดสิน คือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราว 50 ล้านคน ที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งครั้งนี้เป็นการกาบัตรใบเดียว ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

สำหรับการเตรียมความพร้อมของ กกต.ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ได้ขับเคลื่อนแล้วทุกองคาพยพมุ่งสู่การจัดเลือกเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรือประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง แม้กระทั่งเตรียมความพร้อมของบัตรเลือกตั้งที่แตกต่างกันทั้ง 350 เขต โดยใช้โรงพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสูงจำนวน 2 โรงพิมพ์

ส่วนการเตรียมพร้อมของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ในวันที่ 24 มี.ค. ทาง กกต.เปิดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือ เอกอัครทูต โดยสามารถยื่นผ่านทางไปรษรีย์ หรือระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. ถึงวันที่ 19 ก.พ.62

ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ.เป็นช่วงวันเปิดรับสมัคร ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะต้องดำเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกการสมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครต้องไปยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียบต่อ ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตด้วยตัวเองตามสถานที่ที่ประกาศ และอีกส่วนคือพรรคการเมืองที่จะยื่นผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สำนักงาน กกต.ศูนย์ราชการ

จากนั้นในเดือน มี.ค. ระหว่าวันที่ 4 - 16 มี.ค.เป็นการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ส่วนวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในเขต และการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ตามที่ยื่นคำขอลงทะเบียนไว้ และวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.วันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป

ตามกฎหมายกำหนด กกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หรือครบในวันที่ 23 พ.ค.และจากนั้นภายใน 15 วัน ต้องเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก หรือภายในวันที่ 7 มิ.ย. แต่หาก กกต.ยืนยันจะประกาศผลภายในวันที่ 9 พ.ค.ก็จะประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายในวันที่ 23 พ.ค. ซึ่งทั้ง 2 ช่วงเวลาถือว่าผ่านพ้นช่วงพระราชพิธีสำคัญไปแล้ว ซึ่งการประชุมรัฐสภานัดแรกถือเป็นการนับ 1 ของการมี ครม.ชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง คาดว่าราวเดือน มิ.ย.ก็จะมีความชัดเจนของโฉมหน้า ครม.ชุดใหม่

กลับขึ้นด้านบน