ฝุ่น PM2.5 : สั่งทบทวนค่าฝุ่น PM2.5 -ปรับกำมะถันน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 10 ppm

ฝุ่น PM2.5 : สั่งทบทวนค่าฝุ่น PM2.5 -ปรับกำมะถันน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 10 ppm

ฝุ่น PM2.5 : สั่งทบทวนค่าฝุ่น PM2.5 -ปรับกำมะถันน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 10 ppm

รูปข่าว : ฝุ่น PM2.5 : สั่งทบทวนค่าฝุ่น PM2.5 -ปรับกำมะถันน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 10 ppm

บอร์ดสิ่งแวดล้อม สั่งทบทวนปรับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยรายปีฝุ่น PM 2.5 ใหม่ตามความเหมาะสม พร้อมปรับมาตรฐานกำมะถันน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 10 ppm เพื่อแก้ปัญหาต้นตอรถยนต์ควันดำ โดยจะให้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครบทั้ง 50 เขตใน กทม. และเมืองใหญ่

วันนี้ (4 ก.พ.2562) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (นัดพิเศษ) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแนวทางและมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล เพื่อออกมาตรการทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวให้เข้มข้นขึ้น

โดยมีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนอย่างเข้มงวดที่สุด เพื่อลดผลกระทบและแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ควบคู่กับสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM2.5 ให้อยู่บนข้อเท็จจริง และไม่บิดเบือนความจริงในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษให้ชัดเจน

จากการตรวจสอบพบกรุงเทพมหานครฝุ่นละออง PM2.5 สาเหตุหลักมาจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์และน้ำมันดีเซลปล่อยควันดำออกมามากกว่าร้อยละ 50  เพิ่มความเข้มงวดการตั้งจุดตรวจรถยนต์วัดควันดำบริเวณจังหวัดรอยต่อบนถนนสายหลักและสายรองทุกเส้นทางที่มีรถบรรทุกและรถโดยสารมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อควบคุมรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานจากต่างจังหวัดไม่ให้เข้าสู่กรุงเทพมหานครต่อเนื่องทุกวัน

โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกระทรวงคมนาคม ได้ปรับมาตรฐานตรวจจับควันดำใหม่เป็นมาตร ฐานเดียวกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 จากเดิมกำหนดไว้ต้องไม่เกินร้อยละ 45 ตามที่กฎหมายกำหนด หากเกินจะถูกเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และพ่นห้ามใช้ทันที

ปลัดทส.กล่าวว่า นอกจากนี้ให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นเมืองใหญ่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น โดยกรุงเทพมหานครให้ติดตั้งทั้ง 50 เขต ต้องแล้วเสร็จภายในปีนี้

ส่วนประเด็นหลักๆคือข้อเสนอให้ปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันดีเซลให้มีค่ากำมะถันต่ำกว่า 10 ppm หรือเทียบยูโร 5 จากปัจจุบันประเทศไทยใช้น้ำที่มาตรฐานยูโร 3 และยูโร 4 ที่มีค่ากำมะถัน 50 ppm

 

ชงครม.ปรับค่ามาตรฐานน้ำมันดีเซลเทียบยูโร 5 

ปลัดทส.กล่าวว่า ทั้งนี้จะนำร่องใช้ทั้งหมดก่อนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการให้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเก่าติดตั้งตัวกรองฝุ่นละอองเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอผลการประชุมให้นายกรัฐมนตรีรับทราบและพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (5 ก.พ.) ทั้งนี้ ต้องเฝ้าระวังฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 2 ช่วงเวลา คือ วันที่ 7 ก.พ.นี้ และระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.นี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าสภาพอากาศจะปิดและลมสงบอีกครั้ง

นายวิจารย์ กล่าวว่า ทั้งนี้ มีมติให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ กลับไปทบทวนการปรับค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ราย 24 ชั่วโมงของประเทศไทยใหม่ให้สอดคล้องกับที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำในระดับที่ 3 อยู่ที่ระดับไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปรับค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รายปี ในระดับที่ 3 อยู่ที่ระดับไม่เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดก่อนประกาศใช้ค่าเฉลี่ยเกณฑ์ใหม่ในอนาคต โดยระบบคมนาคมขนส่งต้องเสร็จสมบูรณ์และตรวจสอบจากสถิติค่าฝุ่นละอองในช่วง 6-7 ปี ต้องลงอยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง PM2.5 ส่งผลกระทบต่อประเทศในระยะยาว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช้านี้ กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

"ห้ามรถวิ่ง-ทำงานที่บ้าน" เคาะ 12 มาตรการชงบอร์ดสวล.แก้ฝุ่น

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน