ผู้ว่าฯ ราชบุรี ตรวจสระโกสินารายณ์ เตรียมพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าฯ ราชบุรี ตรวจสระโกสินารายณ์ เตรียมพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าฯ ราชบุรี ตรวจสระโกสินารายณ์ เตรียมพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

รูปข่าว : ผู้ว่าฯ ราชบุรี ตรวจสระโกสินารายณ์ เตรียมพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตรวจสระโกสินารายณ์ เตรียมพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ

วันที่ 4 ก.พ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าผา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสำหรับพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดราชบุรี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่สระน้ำโกสินารายณ์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้เทศบาลเมืองท่าผา ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของท่าน้ำ รวมไปถึงสถานที่ตั้งปรัมพิธีให้มีความพร้อมมากที่สุด นอกจากนั้นได้ประสานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 เพื่อทำการตรวจคุณภาพน้ำ

 

 

ในส่วนของวันพิธีจะได้อัญเชิญน้ำที่ผ่านพิธีพลีกรรมตักน้ำ บรรจุลงในภาชนะเพื่อนำเข้าพิธีเสกน้ำ ณ วิหารพระมงคลบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จากนั้นจะอัญเชิญเข้าพิธีอภิเษกพร้อมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศอีกครั้ง ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ก่อนอัญเชิญไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพระราชพิธี โดยจังหวัดราชบุรีได้เลือกน้ำในสระน้ำโกสินารายณ์ เนื่องจากสระน้ำแห่งนี้มีความเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยลพบุรี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 200 เมตร และยาว 400 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือนอกกำแพงเมือง "ศัมพูกปัฏฏนะ" หรือเมืองโกสินารายณ์ มีระบบชลประทานแบบบารายขนาดใหญ่ ลักษณะเดียวกับแบบเขมรโบราณ แล้วขุดคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค โดยในปี พ.ศ.2509 ได้มีการขุดพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีสลักจากหินทราย ไม่มีเศียร อยู่ภายในจอมปราสาท

 

 

ปัจจุบันสระน้ำโกสินารายณ์อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองท่าผา โดยได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สระโกสินารายณ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลัง

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2554 ทางจังหวัดได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค.2554 ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

กลับขึ้นด้านบน