กกต.ไม่รับรองแคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยรักษาชาติ

กกต.ไม่รับรองแคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยรักษาชาติ

กกต.ไม่รับรองแคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยรักษาชาติ

รูปข่าว : กกต.ไม่รับรองแคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยรักษาชาติ

กกต.ประกาศชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี 45 พรรคการเมือง ไม่มีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ และมีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐ

วันนี้ (11 ก.พ.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาและประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 45 พรรคการเมือง 69 รายชื่อ โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิบไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ.2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ทั้งนี้ พรรคการเมือง 45 พรรค มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เช่น พรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พรรคเพื่อไทย รายชื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และนายชัยเกษม นิติศิริ

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน