ชิงเผาพื้นที่เกษตร ส่งผล "ภาคเหนือ" ฝุ่น PM 2.5 พุ่ง

ชิงเผาพื้นที่เกษตร ส่งผล "ภาคเหนือ" ฝุ่น PM 2.5 พุ่ง

ชิงเผาพื้นที่เกษตร ส่งผล "ภาคเหนือ" ฝุ่น PM 2.5 พุ่ง

รูปข่าว : ชิงเผาพื้นที่เกษตร ส่งผล "ภาคเหนือ" ฝุ่น PM 2.5 พุ่ง

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเวลา 17.00 น.พบฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานจนเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว สาเหตุจากการชิงเผาพื้นที่การเกษตร

วันนี้ (11 ก.พ.2562) เมื่อเวลา 17.00 น.กรมควบคุมมลพิษรายงาน สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยฝุ่น PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 25 - 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก.ต่อลบ.ม.) เกินมาตรฐานทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่น PM10 และก๊าซโอโซน เนื่องจากพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น คาดสาเหตุจากการเผาพื้นที่การเกษตร โดยหลายจังหวัดมีฝุ่นเกินมาตรฐาน ดังนี้

  • ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 112 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 90 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 90 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 84 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 64 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 55 มคก.ต่อลบ.ม.
  • ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 57 มคก.ต่อลบ.ม

 

นอกจากนี้ ฝุ่น PM 10 ตรวจพบค่าระหว่าง 39 - 139 มคก.ต่อลบ.ม.เกินมาตรฐาน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ ส่วนก๊าซโอโซน (O3) ตรวจพบค่าระหว่าง 34 - 81 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นPM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 75 - 76 มคก.ต่อลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น และ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ฝุ่น PM10  ตรวจพบค่าระหว่าง 84 - 126 มคก.ต่อลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น

 

ชี้สาเหตุจากปัญหาชิงเผาพื้นที่เกษตร 

ด้านนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากจุด HotSpot ที่ผ่านมา ก็ยังคงมีการเผาเกิดในพื้นที่ระยะสั้นได้ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ละพื้นที่ออกมาฉีดพ่นน้ำ รวมถึงเตรียมเครื่องบินฉุกเฉินไว้เข้าดับไฟป่าในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ในขณะที่ระยะยาวจะเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในจังหวัด ถึงอันตรายจากหมอกควัน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับขาวบ้านที่นี้ หากประชาชนทราบถึงจุดนี้ก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้

ขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ นำเครื่องมือตรวจวัดควันดำ มาตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ในสถานีขนส่งจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตราฐานมาแล้วหลายวัน โดยก่อนหน้านี้ทางอำเภอเด่นชัย ได้มีความพยามแก้ไขปัญหาโดยการขอความร่วมมือชาวบ้านทีเผาถ่านจำหน่ายในการลดการปล่อยควัน แต่ก็ยังไม่สามารถลดค่าฝุ่นละอองได้

นายปัญจพล ประสิทธิโศภินรองประธานหอการค้า จ.แพร่ ระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่น่าเกิดจากควันจากท่อไอเสียหรือโรงงานอุตสาหกรรม แต่เกิดจากการชิงเผาในพื้นที่โล่ง ทั้งที่ราบและในป่า ก่อนมาตราการห้ามเผา ซึ่งการแก้ไขของภาครัฐยังไม่เข้มข้นและตรงจุด จะต้องหาทางแก้ไขให้ได้เพื่อจะส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

 
 

  

 

กลับขึ้นด้านบน