เลือกตั้ง 62: "ไทยรักษาชาติ" ยื่น กกต. ขอใช้สิทธิแจงคดียุบพรรค

เลือกตั้ง 62: "ไทยรักษาชาติ" ยื่น กกต. ขอใช้สิทธิแจงคดียุบพรรค

เลือกตั้ง 62: "ไทยรักษาชาติ" ยื่น กกต. ขอใช้สิทธิแจงคดียุบพรรค

รูปข่าว : เลือกตั้ง 62: "ไทยรักษาชาติ" ยื่น กกต. ขอใช้สิทธิแจงคดียุบพรรค

ฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ยื่นขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญคดีถูกยุบพรรค ระบุ กกต.ยังไม่มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนพิจารณากรณีกระทำผิดตามมาตรา 92 ชี้หากยุบพรรคโดยเร่งรีบจะกระทบสิทธิสมาชิกพรรค

วันนี้ (13 ก.พ. 2562) นายสุรชัย ชินชัย คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานกรณี กกต.จะยื่นยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าเมื่อกกต.ยังไม่ได้ดำ เนินการมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการไต่สวนสอบสวน พิจารณา ชี้ขาดกรณีการกระทำผิดของพรรคการเมือง มาตรา 92 ไว้ตามที่กฎหมายกำหนด 

ดังนั้นการดำเนินการใดๆ ของคณะกรรมการ จึงอาจเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะนายทะเบียนพรรคการเมือง และกกต.จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยฟังความฝ่ายเดียวโดยไม่ให้โอกาสพรรคผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง แสดงพยานหลักฐานไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักกฎหมายที่กำหนด

ในฐานะผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้แสดงหลักฐานตามหลักกระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิเสรีภาพ จะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และการที่กกต.จะส่งแบบรวบรัด เร่งรีบอาจจะมีผลกระทบต่อสมาชิกพรรค และอยากให้สมาชิกมีสิทธิในการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ การยุบพรรคจะกระทบกระเทือนถึงสมาชิกพรรค กระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ไม่ต่างจากการประหารชีวิต กระทบกระเทือนถึงสิทธิเลือกตั้ง จึงอยากจะให้ กกต.ได้ฟังความทุกฝ่าย ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิเสรีภาพที่จะได้รับความุค้มครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธาน กกต.ระบุยุบ "ไทยรักษาชาติ" ยังพิจารณาไม่เสร็จ

 

 

กลับขึ้นด้านบน