กรมควบคุมโรคแนะใช้ "ถุงยาง" ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

กรมควบคุมโรคแนะใช้ "ถุงยาง" ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

กรมควบคุมโรคแนะใช้ "ถุงยาง" ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

รูปข่าว : กรมควบคุมโรคแนะใช้ "ถุงยาง" ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ตามแนวคิด "SEX รอบคอบ ตอบ OK" หลังพบผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคหนองในและยังมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่า

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ หลังพบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคหนองในและโรคซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่า

ในปี 2556-2560 พบว่าผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 18.9 เป็น 28.8 ต่อประชากรแสนคน โดยโรคหนองใน มีอัตราป่วยสูงสุดเพิ่มขึ้น 10.5 เป็น 15.8 ต่อประชากรแสนคน และโรคซิฟิลิส เพิ่มขึ้นจาก 3.5 เป็น 7.6 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งกลุ่มอายุ 15-24 ปีป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดในปี 2560 สะท้อนถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

ข้อมูลจากการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มนักเรียน ปี 2560 ยังพบว่า วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นอายุเฉลี่ย 13-15 ปี และไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 30 ส่วนข้อมูลพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย พบว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ในชายร้อยละ 76.9 และในหญิงร้อยละ 66.7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ในชายร้อยละ 74.1 และในหญิงร้อยละ 76.9 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ใช้ในชายร้อยละ 69.5 และในหญิงร้อยละ 74.6 ชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน อาจนำไปสู่การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อเอชไอวีและการท้องไม่พร้อม

นอกจากนี้ ยังรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตัวเองและคู่ให้ปลอดภัย ตามแนวคิด "SEX รอบคอบตอบ OK" โดยมุ่งเน้น 4 ข้อ ได้แก่ 1.ไม่พร้อมให้ Say No เมื่อคุณ OK ให้ Say Yes, 2.ป้องกันคุณ ป้องกันคู่ จะเป็นผู้ไม่ประมาท, 3.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และ 4.ใช้ถุงยางอนามัยถือว่ารับผิดชอบตัวเองและคู่

รวมทั้งได้แนะนำวัยรุ่นรักให้ปลอดภัยด้วยหลัก 4 ข้อ คือ 1.หลีกเลี่ยงไม่อยู่สองต่อสอง หรือไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย, 2.กล้าปฏิเสธ เมื่อไม่พร้อมมีเพศสัมพันธ์ หรือเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย, 3.พกถุงยางอนามัยติดตัวเสมอ และ 4.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

กลับขึ้นด้านบน