สนช.ระบุ พ.ร.บ.ข้าว ไม่กระทบเมล็ดพันธุ์ชาวนา

สนช.ระบุ พ.ร.บ.ข้าว ไม่กระทบเมล็ดพันธุ์ชาวนา

สนช.ระบุ พ.ร.บ.ข้าว ไม่กระทบเมล็ดพันธุ์ชาวนา

รูปข่าว : สนช.ระบุ พ.ร.บ.ข้าว ไม่กระทบเมล็ดพันธุ์ชาวนา

สนช.ชี้แจงเกษตรกรยังสามารถปลูก ขาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเสรี หลังหลายฝ่ายกังวลว่า พ.ร.บ.ข้าว เป็นการจำกัดสิทธิชาวนาและต้องซื้อจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนการค้าเมล็ดพันธุ์ ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับ

สื่อสังคมออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ส่วนใหญ่แสดงความกังวลว่าชาวนาจะได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และจำกัดให้ต้องใช้เมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่เท่านั้น จนถึงขั้นหาช่องทางไม่รับร่างกฎหมายฉบับนี้

วันนี้ (14 ก.พ.2562) นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ข้าว ปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด พร้อมชี้แจงว่า ร่างกฎหมายนี้ระบุให้ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องจำหน่ายพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ได้รับการรับรองและมีการสุ่มตรวจ เพื่อให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ แต่ไม่มีผลบังคับกับชาวนา

ข่าวเท็จ ไม่มีข้อเท็จจริงในกฎหมายฉบับนี้เลย อยากให้ชัดเจนว่าพี่น้องชาวนาสามารถปลูก ขาย แลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี ไม่มีขอบเขต ยกเว้นศูนย์หรือร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องผ่านมาตรฐาน

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การออกกฎหมายทุกฉบับมุ่งให้เกิดกับประโยชน์กับเกษตรกร โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการผลิตที่ต้องสร้างการแข่งขัน และยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตให้กับเกษตรกร

พยายามทำให้สินค้าเกษตรทุกตัวมีคุณภาพ ไม่ใช่เฉพาะข้าวมีมูลค่า ต้องพัฒนาร่วมกันและการเมืองต้องเข้ามาช่วยให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต

ขณะที่นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า หากเกิดปัญหาพันธุ์ข้าวชนิดใดที่จะสร้างความเสียหาย สามารถออกกฎกระทรวงแก้ไขเป็นรายกรณี เช่น กรณีข้าวปลอมต้องออกกฎให้ชาวนาต้องมาขึ้นทะเบียนก่อนจำหน่ายพันธุ์ข้าว เพื่อดูแลคุณภาพข้าวให้ได้มีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ผ่านชั้นกรรมาธิการแล้ว เพื่อเตรียมส่งให้คณะกรรมการตรวจร่างของ สนช. ตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 18 ก.พ.นี้ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และวาระที่ 3 คาดว่าจะบรรจุในวาระของการประชุม สนช.ช่วงปลายสัปดาห์หน้า หรือสัปดาห์ถัดไป

 

กลับขึ้นด้านบน