ตรวจคชลักษณ์ "พลายเอกชัย" เข้าข่ายช้างมงคล

ตรวจคชลักษณ์ "พลายเอกชัย" เข้าข่ายช้างมงคล

ตรวจคชลักษณ์ "พลายเอกชัย" เข้าข่ายช้างมงคล

รูปข่าว : ตรวจคชลักษณ์ "พลายเอกชัย" เข้าข่ายช้างมงคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ “พลายเอกชัย” หากมีคุณลักษณะคชลักษณ์พิเศษตรงตามลักษณะช้างเผือก พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 ก.พ.2562 นายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำ เปิดเผยว่า ศูนย์อนุรักษ์ช้าง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีช้างที่เลี้ยงไว้ 10 เชือก หนึ่งในนั้นคือ "พลายเอกชัย" อายุ 33 ปี น้ำหนักตัว 3 ตันเศษ งายาวกว่า 100 เซนติเมตร โคนงาเส้นรอบวง 28 เซนติเมตร ซึ่งเป็นช้างที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากช้างเชือกอื่น ๆ

 

 

นายธนบดี ได้แจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางคณะจากสำนักพระราชวัง มาตรวจสอบพิสูจน์ลักษณะพิเศษของช้างเชือกนี้ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างของบริษัทช้างทองคำ และผลการตรวจสอบทางคณะผู้ตรวจได้ลงความเห็นความพิเศษภายนอกในเบื้องต้นด้วยสายตาและสัมผัสช้างพลายเอกชัย ปรากฏว่ามีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ตรงตามลักษณะช้างเผือกที่มีคชลักษณะ 7 ประการ คือ เล็บขาว ตาขาว เพดานขาว ขนขาว พื้นหนังขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ อัณฑโกศขาว ซึ่งถือเป็นช้างสำคัญที่มีมงคล

ส่วนการที่จะเข้าข่ายตระกูลช้างมงคลตระกูลใดนั้น จะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้ศูนย์อนุรักษ์อยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนของการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างที่มีลักษณะคชลักษณ์พิเศษเชือกนี้ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยทำเป็นเอกสารยื่นต่อสำนักพระราชวังและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบในขั้นตอนต่อไปแล้ว

 

 

เบื้องต้นได้รับแจ้งว่า ให้ทางบริษัทช้างทองคำดูแลพลายเอกชัยเป็นพิเศษระหว่างการดำเนินการตามระเบียบของสำนักพระราชวัง ยังความปลาบปลื้มยินดีให้กับบริษัทช้างทองคำเป็นอย่างมาก ซึ่งในระหว่างนี้สิ่งที่เป็นกังวล คือการดูแลพลายเอกชัยอย่างพิเศษ

นายธนบดี ระบุว่ามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าและมีความหวังอันสูงสุดที่จะได้มีโอกาสถวายพลายเอกชัยเพื่อเป็นช้างคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หากผลการตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษและตระกูลช้างมงคล ออกมาว่าเป็นช้างสำคัญตามคชลักษณะพิเศษของช้างเผือกและอยู่ในตระกูลช้างมงคล

กลับขึ้นด้านบน