กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วย "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" จันทร์นี้

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วย "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" จันทร์นี้

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วย "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" จันทร์นี้

รูปข่าว : กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วย "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" จันทร์นี้

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เริ่มจ่ายเดือนแรก 18 ก.พ. 62

วันนี้ (15 ก.พ.62) น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีอีก 1 มาตรการที่กรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการ คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยผู้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ไว้แล้ว จะได้รับความช่วยเหลือ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2561 – ก.ย.2562

การใช้สิทธิตามมาตรการดังกล่าว ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา ของเดือน ธ.ค.2561 – ก.ย.2562

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา โดยให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ/เดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า/น้ำประปา เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิได้ชำระไว้ตามจริง ในเดือนถัดไปหลังจากผู้มีสิทธิได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก วันที่ 18 ก.พ.2561

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มว่า กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็นยอดการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาไม่เกินวงเงินที่กำหนด ในเดือน ธ.ค.2561 โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในวันที่ 18 ก.พ.2562 เป็นเดือนแรก ให้กับผู้ใช้สิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2,281 คน เป็นเงิน 345,642 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 826,762 คน เป็นเงิน 144,546,378 ล้านบาท การประปานครหลวง จำนวน 4,186 คน เป็นเงิน 278,161 บาท และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 26,287 คน เป็นเงิน 1,819,446 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนรับสิทธิ กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) www.mea.or.th การประปานครหลวง (กปน.) www.mwa.co.th ต่างจังหวัดลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) www.pea.co.th และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) www.pwa.co.th หรือที่สำนักงานการไฟฟ้า/สำนักงานประปา ทุกแห่ง

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้มีรายได้น้อย ที่รัฐบาลมุ่งหวังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

กลับขึ้นด้านบน