นักวิชาการ ย้ำตัดข้อจำกัดขายเมล็ดพันธุ์ในร่าง พ.ร.บ.ข้าว

นักวิชาการ ย้ำตัดข้อจำกัดขายเมล็ดพันธุ์ในร่าง พ.ร.บ.ข้าว

นักวิชาการ ย้ำตัดข้อจำกัดขายเมล็ดพันธุ์ในร่าง พ.ร.บ.ข้าว

รูปข่าว : นักวิชาการ ย้ำตัดข้อจำกัดขายเมล็ดพันธุ์ในร่าง พ.ร.บ.ข้าว

นักวิชาการด้านข้าว ย้ำกรรมาธิการฯ ต้องตัดข้อกฏหมายจำกัดการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกจาก ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ที่ใกล้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวาระ 2 และ 3 เพื่อให้กฎหมายยอมรับได้ ขณะที่นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เชื่อว่า พ.ร.บ.ข้าว นำไปปฏิบัติได้ยาก

วันนี้ (15 ก.พ.2562) รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า แม้ร่าง พ.ร.บ.ข้าว จะมีจุดอ่อนที่ควบคุมการซื้อขายข้าว สร้างภาระให้ชาวนาและโรงสี รวมทั้งให้อำนาจกรมการข้าวมากเกินไป แต่อาจจะยอมรับร่างกฎหมายฉบับนี้ได้หากมีการตัดประเด็นข้อจำกัดการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกไป ตามที่มีรายงานว่ากรรมาธิการฯ ได้ปรับแก้ครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ (14 ก.พ.) เพื่อไม่ให้ขัดขวางการพัฒนาพันธุ์ข้าวของชาวนา

ขณะที่ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) เป็นผู้ริเริ่ม จัดทำร่าง พ.ร.บ.ข้าว ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และกระทรวงพาณิชย์ได้ท้วงติงประเด็นการควบคุมพันธุ์ข้าวและบทลงโทษชาวนาแล้ว เชื่อว่าระบบกลไกในสภาจะถ่วงดุลให้การออกกฎหมายใหม่ สามารถปฏิบัติได้และเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

ด้านนายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย มองว่า ภาพรวมยังเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้าวเปลือกและพันธุ์ข้าว ไม่ใช่เป็นเรื่องข้าวทั้งระบบ ขาดบทบัญญัติพัฒนาการปลูกข้าว การลดต้นทุนให้ชาวนาอยู่ได้อย่างยั่งยืน ขณะที่เนื้อหาหลายมาตราไม่ชัดเจน ต้องใช้ดุลยพินิจและการตีความ

 

บางมาตรายังทำให้ชาวนามีปัญหา เช่น การให้โรงสีออกใบรับซื้อข้าวที่ระบุสายพันธุ์ จะทำให้โรงสีเลือกซื้อเฉพาะบางพันธุ์จากบางรายเท่านั้น ชาวนากลุ่มใหญ่จะขายข้าวไม่ได้

 

นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เรียกร้องให้ สนช.เปิดเผยร่าง พ.ร.บ.ข้าวที่แก้ไขล่าสุดก่อนเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. แม้เชื่อว่าไม่สามารถทัดทานได้ แต่หากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เชื่อว่าจะปฏิบัติจริงได้ยาก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

สนช.ระบุ พ.ร.บ.ข้าว ไม่กระทบเมล็ดพันธุ์ชาวนา 

วิเคราะห์ผลประโยชน์ พ.ร.บ.ข้าว ใครได้เปรียบ-เสียเปรียบ 

ชาวนาค้านร่าง พ.ร.บ.ข้าว หวั่นถูกผูกขาดเมล็ดพันธุ์ 

กลับขึ้นด้านบน