ธุรกิจท่องเที่ยว ฝาก ส.ส.สุราษฎร์ธานี ผลักดันเกาะสมุยเป็นเมืองพิเศษ

ธุรกิจท่องเที่ยว ฝาก ส.ส.สุราษฎร์ธานี ผลักดันเกาะสมุยเป็นเมืองพิเศษ

ธุรกิจท่องเที่ยว ฝาก ส.ส.สุราษฎร์ธานี ผลักดันเกาะสมุยเป็นเมืองพิเศษ

รูปข่าว : ธุรกิจท่องเที่ยว ฝาก ส.ส.สุราษฎร์ธานี ผลักดันเกาะสมุยเป็นเมืองพิเศษ

ภาคธุรกิจด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย อยากให้ผู้แทนราษฎรผลักดันให้เกาะสมุยเป็นเมืองพิเศษ เนื่องจากงบประมาณท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

วันนี้ (18 ก.พ.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคธุรกิจด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย มีเสียงสะท้อนถึง ส.ส. เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยากเห็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุย เกาพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประเทศ

 

 

กฤษณา พรหมเกาะ อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ระบุว่า อยากให้ผู้แทนราษฎรผลักดันให้เกาะสมุยเป็นเมืองพิเศษ เนื่องจากขณะนี้อำเภอเกาะสมุย มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ประมาณ 90,000 คน แต่มีประชากรที่ไม่มีทะเบียนราษฎรอยู่บนเกาะสมุย เข้ามาประกอบอาชีพจำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ประมาณ 2 ล้านคนต่อปี แต่หากนำไปเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับจากรัฐบาล ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ท้องถิ่นดูแลเรื่องสาธารณูปโภค รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืนได้

 

 

การผลักดันให้เกาะสมุยเป็นเมืองพิเศษ จัดเก็บภาษีได้เอง และนำภาษีที่จัดเก็บได้มาบริหาร จะทำให้เกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถพัฒนาให้เกิดความสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่

 

 

กลับขึ้นด้านบน