ประชาธิปัตย์ วอน สนช.ชะลอพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว รอสภาฯ ชุดใหม่

ประชาธิปัตย์ วอน สนช.ชะลอพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว รอสภาฯ ชุดใหม่

ประชาธิปัตย์ วอน สนช.ชะลอพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว รอสภาฯ ชุดใหม่

รูปข่าว : ประชาธิปัตย์ วอน สนช.ชะลอพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว รอสภาฯ ชุดใหม่

คณะทำงานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ร่าง พ.ร.บ.ข้าว กระทบชาวนา ถูกควบคุมพันธุ์ข้าวตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง วอน สนช.ชะลอการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 รอสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง พิจารณาผลกระทบ

วันนี้ (18 ก.พ.2562) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายศุภชัย ศรีหล้า คณะทำงานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวต่อกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 20-21 ก.พ.นี้ ว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้ติดตาม ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มาโดยตลอด เดิมทีมีความเห็นกันว่า สนช.น่าจะพิจารณาเพียงวาระแรก ไม่น่าจะนำวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มาพิจารณา เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเลือกตั้ง แต่เมื่อทราบว่าจะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ทางพรรคจึงมีความกังวลใจในหลายประเด็น

1.เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ข้าว หลังจากที่พรรคได้ศึกษา พ.ร.บ.ข้าวดังกล่าวครบถ้วนแล้ว กลับไม่ปรากฎว่ามีเนื้อหาสาระที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะทำให้สหกรณ์ชาวนามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่าสหกรณ์ชาวนาเป็นที่รวมของผู้ประกอบอาชีพในแต่ละด้าน เมื่อใดใน พ.ร.บ.ข้าว ไม่มีสาระที่ว่าด้วยเรื่องนี้ นั่นแปลว่าความสมบูรณ์ก็จะขาดหายไป

2.ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ไม่มีสาระที่เกี่ยวกับเรื่อง Smart Farm ซึ่งเป็นความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทางพรรคได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรไว้

3.ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ไม่ปรากฎสาระในเรื่องของ Smart Farmer หรือกลุ่มที่เป็นทายาทชาวนา ซึ่งพรรคได้วางแนวทางในการสร้างชาวนารุ่นใหม่ขึ้นเช่นกัน

 

 

นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า ทางพรรคมีข้อกังวลใจ โดยเฉพาะในมาตรา 20 ที่ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำระบบข้อมูลข้าวเปลือกของประเทศ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการซื้อขายข้าวเปลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้รับซื้อข้าวเปลือกออกใบรับซื้อข้าวเปลือกทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการรับซื้อข้าวเปลือกและให้ส่งสำเนาใบรับซื้อข้าวเปลือกไปให้กลุ่มการข้าว โดยมุ่งเน้นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แปลว่านับจากนี้ไปหากชาวนาไปขายข้าวที่โรงสี โรงสีต้องออกใบรับซื้อและแจ้งเอกสารการรับซื้อนั้นมายังกรมการข้าว ประเด็นสำคัญคือเมื่อใดที่มีการแจ้ง นั่นแปลว่าโรงสีก็จะออกใบรับว่าคุณซื้อข้าวชนิดใด จากชาวนาท่านใด จากแปลงนาใด

 

ที่กังวลใจก็คือปลายทาง ถ้าโรงสีไม่ซื้อพันธุ์ข้าวของชาวนา แต่ซื้อเฉพาะข้าวที่เป็นพันธุ์ที่โรงสีต้องการเท่านั้น แปลว่าระบบการค้าข้าวในประเทศจะถูกควบคุมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เป็นต้นไป เมื่อกลุ่มธุรกิจควบคุมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต เท่ากับควบคุมระบบพันธุ์ข้าวของประเทศโดยรวม

 

 

คณะทำงานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก สนช. ซึ่งเป็นผู้เสนอ พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้กับ สนช. ได้เข้าชี้แจงกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทางพรรคท้วงติงว่า หากมีการรับซื้อข้าวเฉพาะพันธุ์ข้าวที่โรงสีต้องการ และเป็นพันธุ์ข้าวที่สอดคล้องกับผู้จำหน่าย อาจจะมีกลุ่มทุนใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่มเป็นผู้ผลิตพันธุ์ข้าวเพียงไม่กี่พันธุ์ แปลว่าพันธุ์ข้าวในประเทศนี้จะเป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกควบคุมโดยรวมตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย ซึ่งนายกิตติศักดิ์ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้

พรรคประชาธิปัตย์ จึงมีความเห็นร่วมว่า ไม่ต้องการให้ สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ พร้อมเรียกร้องให้ยุติเรื่องนี้ไว้ก่อน จนกว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้สามารถพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อชาวนาและประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

กลับขึ้นด้านบน