ครม.เห็นชอบจ่ายเงินชดเชยภัยช้างป่าบุกพื้นที่เกษตร

ครม.เห็นชอบจ่ายเงินชดเชยภัยช้างป่าบุกพื้นที่เกษตร

ครม.เห็นชอบจ่ายเงินชดเชยภัยช้างป่าบุกพื้นที่เกษตร

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบจ่ายเงินชดเชยภัยช้างป่าบุกพื้นที่เกษตร

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยภัยจากช้างป่า ให้กับเกษตรกรที่ถูกช้างป่าบุกเข้ากินพืชผลและทำลายพื้นที่การเกษตรจนได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 วงเงิน 1,740.60 ล้านบาท และโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 วงเงิน 121.80 ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 1,861 ล้านบาท รวมถึงการคุ้มครองภัยธรรมชาติและได้เพิ่มภัยจากช้างป่าด้วย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

โดยมีการปรับให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์ภาระเพิ่มเบี้ยประกันเพิ่มเติมที่รัฐเคยออกให้ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การประกันภัยขั้นพื้นฐาน (เทียร์ 1) และการรับประกันภัยโดยสมัครใจ (เทียร์ 2)

สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ถูกช้างป่าเข้าทำลายพื้นที่การเกษตร โดยเกษตรกรกลุ่มเทียร์ 1 จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 1,260 บาทต่อไร่ และกลุ่มเทียร์ 2 จำนวน 240 บาทต่อไร่ รวมทั้งหมดไม่เกิน 1,500 บาทต่อไร่

ก่อนหน้านี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีมาตรการช่วยเหลือ โดยมอบเงินชดเชยให้กับชาวบ้านที่ถูกช้างป่าบุกเข้าไปกินและทำลายพืชผลทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทยที่ได้จากการรับบริจาค ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกินเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ป่ารอยต่อภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสระแก้ว ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าทวีความรุนแรงขึ้น 

 

กลับขึ้นด้านบน