อย.เร่งร่างประกาศนิรโทษ 3 กลุ่มผู้ครอบครองกัญชา

อย.เร่งร่างประกาศนิรโทษ 3 กลุ่มผู้ครอบครองกัญชา

อย.เร่งร่างประกาศนิรโทษ 3 กลุ่มผู้ครอบครองกัญชา

รูปข่าว : อย.เร่งร่างประกาศนิรโทษ 3 กลุ่มผู้ครอบครองกัญชา

หลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ปี 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปใช้ทางการแพทย์และวิจัยได้ ล่าสุด อย.เร่งพิจารณาออกกฎหมายลูก 3 ฉบับ เรื่องการนิรโทษผู้ที่ครอบครองกัญชา ก่อนกฎหมายใหม่นี้ประกาศใช้

เมื่อวานนี้ (20 ก.พ.2562) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยถึงการออกอนุบัญญัติ 8 ฉบับ เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ปี 2562 ว่า จะเร่งการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขพิจารณาร่างประกาศนิรโทษ 3 ฉบับของบุคคล 3 กลุ่ม คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้ป่วย และบุคคลอื่นๆ ที่ครอบครองกัญชาก่อนวันที่กฎหมายใหม่บังคับใช้ ไม่ต้องรับโทษ

 

 

 

โดยวันนี้ (21 ก.พ.) จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ที่แต่งตั้งและเพิ่มองค์ประกอบตามกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เพื่อให้ร่างประกาศนิรโทษ 3 ฉบับแล้วเสร็จเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและประกาศภายในต้นสัปดาห์หน้า

เลขาธิการ อย.ระบุว่า ในกรณีกลุ่มบุคคลที่แจ้งครอบครองกัญชาไม่ได้รับอนุญาต กัญชานั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลาย

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีร่างอนุบัญญัติฉบับอื่นๆ คือร่างประกาศฯกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ร่างประกาศฯ กำหนดตำรับยาที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคและศึกษาวิจัยได้ รวมทั้งร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว

โดยร่างกฎกระทรวงฯที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขผู้ปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัย ร่วมกับหน่วยงานรัฐ จะต้องรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 

 

กลับขึ้นด้านบน