วินมอเตอร์ไซค์นับพันแห่ยื่นกู้ ซื้อรถใหม่-ใช้หนี้นอกระบบ

วินมอเตอร์ไซค์นับพันแห่ยื่นกู้ ซื้อรถใหม่-ใช้หนี้นอกระบบ

วินมอเตอร์ไซค์นับพันแห่ยื่นกู้ ซื้อรถใหม่-ใช้หนี้นอกระบบ

รูปข่าว : วินมอเตอร์ไซค์นับพันแห่ยื่นกู้ ซื้อรถใหม่-ใช้หนี้นอกระบบ

วินมอเตอร์ไซค์กว่าพันคน แห่ยื่นขอกู้เงินกับสถาบันการเงินของรัฐ 5 แห่ง หลังบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเปิดโครงการวันแรก รายละไม่เกิน 150,000 บาท พร้อมค้ำประกันและไม่ต้องมีเอกสารบัญชีธนาคารย้อนหลัง

วันนี้ (21 ก.พ.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระวินมอเตอร์ไซรับจ้าง จากทุกเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการ "บสย. รักพี่วิน" ที่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยค้ำประกันการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกประมาณ 200,000 คน และมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ

นายเอกวัฒน์ คงทอง ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กล่าวว่า เดินทางมารอตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพราะต้องการเงินไปชำระหนี้นอกระบบกว่า 30,000 บาท และซ่อมมอเตอร์ไซค์ แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะผ่านการพิจารณาจากธนาคาร เนื่องจากมีประวัติหนี้เสียในเครดิตบูโร

ด้านนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บสย. กล่าวว่า หากผู้ติดเครดิตบูโรจะต้องได้รับการแก้หนี้ก่อน เพื่อเสริมวินัยการเงินโดยจะได้รับวงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท และยังผ่อนปรนไม่ต้องมีหลักฐานเงินเดือน เนื่องจากประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้เชื่อว่าเมื่อได้รับการแก้หนี้แล้วจะลดปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจุบันต้องแบกรับดอกเบี้ยสูงถึง ร้อยละ 30-40 แต่หากให้ย้ายหนี้เข้ามาอยู่ในระบบจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ10

ส่วนการปล่อยกู้จะครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการอาชีพอิสระอื่นๆ เช่น พนักงานรับส่งเอกสาร และ Line man ซึ่งต้องมีสัญญาจ้างด้วยและมั่นใจว่าจะไม่กระทบให้เกิดหนี้เสีย เพราะประสานกับสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ทางการเงินและจะติดตามการชำระหนี้ได้

สำหรับโครงการ "บสย. รักพี่วิน" ตั้งเป้าสนับสนุนค้ำประกันสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงสินเชื่อ 10,000 ราย แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 กู้ซื้อรถใหม่ อนุมัติไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ส่วนที่ 2 ซ่อมแซม รถ กู้ฉุกเฉิน แก้หนี้นอกระบบรายละไม่เกิน 50,000 บาท

 

กลับขึ้นด้านบน