พรรคการเมืองใช้ประเด็น "พ.ร.บ.ข้าว" หาเสียงโค้งสุดท้าย

พรรคการเมืองใช้ประเด็น "พ.ร.บ.ข้าว" หาเสียงโค้งสุดท้าย

พรรคการเมืองใช้ประเด็น "พ.ร.บ.ข้าว" หาเสียงโค้งสุดท้าย

รูปข่าว : พรรคการเมืองใช้ประเด็น "พ.ร.บ.ข้าว" หาเสียงโค้งสุดท้าย

แม้มีการตัดสินใจเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าวของ สนช.ออกไปเป็นวันที่ 26 ก.พ.นี้ ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบที่ตามมา แต่อีกด้านหนึ่ง พ.ร.บ.ข้าว ฉบับนี้ถูกนำไปเป็นหนึ่งในประเด็นหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ

นายปราโมทย์ วานิชานนท์ อดีตนายกสมาคมโรงสีข้าว ระบุว่า กฏหมายข้าวฉบับใหม่ที่รอการพิจาณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ ถูกโยงเข้าเป็นประเด็นทางการเมือง มีการหาเสียงและโจมตีกฏหมายฉบับนี้ ของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นรายละเอียดของกฎหมายที่ไม่ชัดเจนและการพิจารณาของ สนช. ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ารวบรัดและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือไม่

 

อดีตนายกสมาคมโรงสีข้าว ยังกล่าวอีกว่า ร่าง พ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้ หลักการดี พยายามดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและป้องกันการเอาเปรียบ แต่เมื่อลงลึกรายละเอียด กลับกลายเป็นการควบคุมมากกว่าส่งเสริม ทั้งในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวและการค้าข้าวโดยข้าราชการ

ส่วนสิ่งที่ยังขาดใน พรบ.ข้าวฉบับนี้ คือ การส่งเสริมให้ชาวนามีองค์กรที่สามารถต่อรอง หรือแก้ปัญหาของชาวนาโดยเฉพาะเหมือนกลุ่มผู้ปลูกอ้อย ซึ่งจะทำให้ชาวนาไม่ต้องพึ่งพารัฐในระยะยาว

 

ขณะที่นายเดชรัตน์ สุขกำเนิด นักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองว่า ร่าง พ.ร.บ.ข้าวเน้นการกำหนดโซนนิ่งเพาะปลูกและการควบคุมเมล็ดพันธุ์ โดยต้องผ่านการรับรองหน่วยงานรัฐมากไป ทั้งๆ ที่หน่วยงานของรัฐเองยังไม่มีความพร้อม และอาจมีความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติจนกลายเป็นปัญหา "คอขวด" ผลเสียจึงมากกว่าผลดี สำหรับชาวนา

นายเดชรัตน์ ยังกังวลว่า หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว เพราะปัจจุบันผู้บริโภคและตลาดโลกมีความต้องการที่หลากหลาย การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และเพิ่มศักยภาพให้ข้าวไทย สามารถแข่งขันกับข้าวประเภทอื่นๆ ในตลาดโลก

 

ความสำคัญของ พ.ร.บ.ข้าว ไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่หากส่งเสริมให้ชาวนามีศักยภาพพัฒนาพันธุ์ข้าวและมีอำนาจต่อรองในการค้า จะแก้ปัญหาชาวนาระยะยาว โดยไม่ต้องรอนโยบายประชานิยมหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านการแจกเงินของนักการเมือง แต่จะทำให้ชาวนาพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว

 

กลับขึ้นด้านบน