เปิดตัวหนังสือ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ให้ดาวน์โหลดฟรี

เปิดตัวหนังสือ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ให้ดาวน์โหลดฟรี

เปิดตัวหนังสือ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ให้ดาวน์โหลดฟรี

รูปข่าว : เปิดตัวหนังสือ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ให้ดาวน์โหลดฟรี

เปิดตัว"หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" และ "หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 6,000 เล่ม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโบราณราชประเพณี เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ประชาชนดาวน์โหลดฟรี

วานนี้ (25 ก.พ.2562) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แถลงข่าวหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโบราณราชประเพณี

โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค.นี้ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติและเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ภาพ:กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ:กระทรวงวัฒนธรรม

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  จัดพิมพ์ “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี

สำหรับเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของพระราชพิธี ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีโดยสังเขป การเตรียมการพระราชพิธี ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี อาทิ พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์

สถานที่ประกอบพระราชพิธี พระมหาเจดีย์ สถานที่ตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ รวมถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดที่ต้องพลีกรรมตักน้ำ เพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษก โดยจัดพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวม 2,000 เล่ม

 

ภาพ:กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ:กระทรวงวัฒนธรรมนอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ "หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ที่มีเนื้อหารายละเอียดถึงขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธี รวมถึงคำศัพท์สำคัญต่างๆเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดพิมพ์ฉบับภาษาไทย จำนวน 3,000 เล่ม

รวมทั้งหนังสือ "ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เป็นผลงานของนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสำคัญ อีกจำนวน 1,000 เล่ม ซึ่งนอกจากศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณี ตามสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานต่า ๆ แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th หรือ คิวอาร์โค้ดหรือ สอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765

ขณะเดียวกันวันนี้จะมีพิธีบวงสรวงกลองมโหระทึก และเปิดการฝึกชุดครูฝึก และกำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบก ในขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่โรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกด้วย

 

ภาพ:กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ:กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน