ศาลไม่รับคำฟ้อง "เรืองไกร" ขอถอนมติยุบไทยรักษาชาติ

ศาลไม่รับคำฟ้อง "เรืองไกร" ขอถอนมติยุบไทยรักษาชาติ

ศาลไม่รับคำฟ้อง "เรืองไกร" ขอถอนมติยุบไทยรักษาชาติ

รูปข่าว : ศาลไม่รับคำฟ้อง "เรืองไกร" ขอถอนมติยุบไทยรักษาชาติ

ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องคดีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นขอให้เพิกถอนมติของ กกต.ที่ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติ และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

กรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนมติของ กกต.ที่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

ล่าสุด ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้ กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ก็มีข้อกฎหมายที่กำหนดเรื่องการพิจารณายุบพรรคการเมืองไว้ด้วย

โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ กกต.สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดังนั้น การกระทำของ กกต.จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

กลับขึ้นด้านบน