พรรคการเมืองตั้งเป้่าปฏิรูปการเมือง "กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"

พรรคการเมืองตั้งเป้่าปฏิรูปการเมือง "กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"

พรรคการเมืองตั้งเป้่าปฏิรูปการเมือง "กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"

รูปข่าว : พรรคการเมืองตั้งเป้่าปฏิรูปการเมือง "กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"

เมื่อมีการกล่าวถึงประเด็นการเมืองแต่ละครั้ง สิ่งที่สะท้อนมาจากเสียงของประชาชนส่วนหนึ่งคือประเด็น “การกระจายอำนาจ” ซึ่งมีความพยายามของภาคประชาชนกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

ช่วงเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองต่างๆ มักเสนอประเด็น “การกระจายอำนาจ” ออกมา เพราะเห็นว่านั่นคือหนทางที่จะนำไปสู่การขยายพื้นที่ทางการเมืองไปด้วยในเวลาเดียวกัน

มีหลายประเด็นที่พรรคการเมือง เสนอให้ “กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น” นับตั้งแต่ประเด็น จังหวัดจัดการตนเอง การยกระดับให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น การโอนย้ายหน่วยงานราชการ ที่ไม่ใช่การรวมศูนย์อำนาจจากส่วนกลาง การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และการบริหารจัดการงบประมาณ

ติดตามดูว่าแต่ละพรรคมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร ในวันที่ 15 มี.ค.2562 เวลา 16.30-20.00 น. ในรายการ “วาระประชาชนกำหนดอนาคตประเทศไทย”

 

ให้เสียงประชาชนไปไกลกว่าการเลือกตั้ง
#เลือกตั้ง62กลับขึ้นด้านบน