"ล้างบางทุจริต" นโยบายขายฝัน "คอร์รัปชัน" จะไม่มี

"ล้างบางทุจริต" นโยบายขายฝัน "คอร์รัปชัน" จะไม่มี

"ล้างบางทุจริต" นโยบายขายฝัน "คอร์รัปชัน" จะไม่มี

รูปข่าว : "ล้างบางทุจริต" นโยบายขายฝัน "คอร์รัปชัน" จะไม่มี

การทำปฏิวัติ และรัฐประหาร ในแต่ละครั้ง ข้ออ้างที่ระบุเป็นเหตุผลเสมอคือ รัฐบาลขณะนั้น “ทุจริตคอร์รัปชัน”

ขณะที่สังคมไทยต่างเรียกร้องหาความโปร่งใสในการบริหารประเทศ และการใช้งบประมาณ จากทุกรัฐบาลตลอดเวลา

ทำให้เมื่อมีการเลือกตั้งแต่ละครั้ง สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องถามหาก็คือ “ปลอดทุจริตคอร์รัปชัน” พรรคการเมืองต่างๆ จึงเสนอนโยบาย “ล้างบางทุจริต” ไว้ในส่วนของ “ปฏิรูปการเมือง” เพื่อให้ประชาชนเกิดความหวังว่า อย่างน้อยพรรคการเมืองที่จะเข้าไปบริหารประเทศ ยัง
มองเห็นว่า “ปัญหาคอร์รัปชัน” ควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และประเทศไทยควรปลอด “ทุจริต”

 

 

ให้เสียงประชาชนไปไกลกว่าการเลือกตั้ง

#เลือกตั้ง62

กลับขึ้นด้านบน