กสทช.หารือโอเปอเรเตอร์เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กสทช.หารือโอเปอเรเตอร์เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กสทช.หารือโอเปอเรเตอร์เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รูปข่าว : กสทช.หารือโอเปอเรเตอร์เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงาน กสทช.เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเขตพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

วันนี้ (1 มี.ค.2562) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.2562 โดยสำนักงาน กสทช.ได้ให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และไวไฟ รวมทั้งให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไวไฟ ในเขตพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพิธีบรมราชาภิเษก และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากที่จะเข้าร่วมชื่นชมพระบารมีในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช.ยังเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานการใช้ความถี่ของวิทยุสื่อสารของหน่วยงานราชการต่างๆ ในงานพระราชพิธีฯ รวมถึงการตรวจสอบการรบกวนคลื่นความถี่ระหว่างหน่วยงานราชการด้วย

 

 

สำหรับการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น สำนักงาน กสทช.ได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการสื่อสารในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบ และสวยงาม โดยกำหนดแผนการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 โซน ดังนี้ โซน 1 เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะทาง 3.48 กิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนอัษฎางค์ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง และถนนราชินี แล้วเสร็จไม่เกิน 14 มี.ค.2562 ส่วนโซน 2 เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะทาง 1.53 กิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนตะนาว ถนนพระสุเมรุ และบริเวณรอบวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร ระยะทาง 170 เมตร บริเวณถนนสิบสามห้าง แล้วเสร็จไม่เกิน 20 มี.ค.2562

 

 

เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและประสานงานผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้นำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะแล้วเสร็จในวันที่ 10 มี.ค.2562 และจะสามารถดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าออกได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.2562 เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงสามารถดำเนินการรื้อถอดเสาได้ทุกถนน ทั้งนี้ ในส่วนของเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช.ให้ผู้ประกอบกิจการสื่อสารดำเนินการรื้อถอนสายไม่ใช้งานออก และมัดรวบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบที่เกิดกับประชาชนผู้ใช้บริการโทรคมนาคมในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้ สำนักงาน กสทช.ได้มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดบริษัทเจ้าของสายสื่อสารที่ดำเนินการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนสามรถประสานงานกับบริษัทให้เข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุด อีกทั้งสำนักงาน กสทช.ได้มีการประสานงานกับสำนักเขตกรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเข้ารื้อถอนสายสื่อสารให้กระทบกับประชาชนที่สัญจรบริเวณนั้นให้น้อยที่สุด และให้การเข้าดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารดังกล่าว เป็นไปได้อย่างเรียบร้อย และรวดเร็ว

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน